Zonnepanelen voor of tegen?

Zonnepanelen voor of tegen?
Gepubliceerd op: 7 mei 2021 12:00
Gewijzigd op: 6 mei 2021 10:18

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Ingezonden brief 1
DE VENNEN In mijn jeugd kwam ik vaak in De Vennen, we woonden er niet ver vandaan. De vuilnisbelt, op en in de voormalige leems kuilen, was volop in bedrijf en er werd van allerhande rotzooi gestort, o.a. van de Vlisco en Gamma, chemische troep die allerhande kleuren had en nog ‘naborrelde’ zoals het gedumpt was. Dit zit nu, hopelijk voor eeuwig, onder de grond. Met een dunne laag zand werd e.e.a. afgedekt en de boeren hadden nu hoge droge grond, maar toch zie je her en der de rotzooi met o.a. plastic nog naar boven komen. Maar goed dat men uiteindelijk tot het inzicht kwam dat dit niet de goede manier van afvalverwerking was.

De geplande zonneweides kunnen van een deel van de bevolking op weerstand rekenen, maar nu is het ook geen fraai gebied. Het plan om groene energie op te wekken in combinatie met de vrijwillige en verplichte aanleg en onderhoud van veel groene aanplant kan het gebied juist verfraaien en een plus betekenen voor de natuur.
Daarom ben ik voorstander van dit plan want nu is het ook niks. Wou dit toch effe kwijt.

Briefschrijver is bekend bij onze redactie.Ingezonden brief 2
Enquête zonneweide, hoe zit dat nu?

Natuurlijk zoekt de gemeente draagvlak voor het vraagstuk, echter een enquête organiseren zonder draagvlak draagt niet bij aan een oplossing van het vraagstuk.

Waarom geen draagvlak voor deze enquête…
De samensteller van de enquête, de gemeente Helmond, is zelf de grootste belanghebbende. Als groot grondbezitter en deelnemer in het project is een positieve uitslag van de enquête van groot belang… Hier is sprake van onoverkomelijke belangenverstrengeling.

Een enquête organiseren zonder vooraf de spelregels af te spreken draagt niet bij aan vertrouwen in de gang van zaken. Tijdens het proces kunnen de spelregels worden aangepast voor een gunstige uitslag…
Er zijn 4426 Stiphoutenaren van 18 jaar en ouder uitgenodigd… Aangezien de enquête digitaal geschiedt kunnen direct ca 30 % deelnemers worden geskipt in verband met leeftijd en het ontbreken van digitale kennis en mogelijkheden. Een schoolvoorbeeld van discriminatie van ouderen… ook nog eens de emotioneel meest betrokken groep…
Buiten dat ontving ik persoonlijk in mijn situatie, echtpaar twee personen, 4 uitnodigingen voor de enquête in plaats van twee.
Hoe zit het dan met het totaal verstuurde aantal uitnodigingen????
Deze hele enquête kan nimmer bijdragen aan een eerlijke beoordeling is daarmede ten dode opgeschreven. De gemeente zoekt draagvlak maar kweekt wantrouwen door haar handelswijze… betreurenswaardig dit moet echt anders…

Briefschrijver is bekend bij onze redactie.


Dit nieuwsbericht is 140 keer bekeken

X
X