WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor ‘n goede samenwerking

WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor ‘n goede samenwerking
Gepubliceerd op: 29 juli 2021 9:28

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Woningcorporatie gaat voor betaalbare woningen in leefbare wijken én sterke huurdersorganisaties

REGIO Woningcorporatie woCom maakte afspraken voor een hernieuwde samenwerking met haar huurdersorganisaties. Na een lange voorbereiding tekenden zij afgelopen week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarbij de drie huurdersorganisaties ondersteund zijn door de Woonbond.


WoCom vindt, naast betaalbare woningen in leefbare wijken, een sterke huurdersvertegenwoordiging erg belangrijk. Voor de corporatie zijn haar drie huurdersorganisaties een gesprekpartner bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn. Zoals nieuwbouw, het onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken.

De huurdersorganisaties hebben - afhankelijk van het onderwerp - informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De Woonbond, die de huurdersorganisaties daarbij ondersteunt, hielp bij de totstandkoming van deze toekomstbestendigere samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de onderlinge samenwerking, inspraak en zeggenschap, met concrete afspraken die beter aansluiten bij de huidige situatie en waarbij onderling en gelijkwaardig overleg altijd voorop staat.

Drie huurdersorganisaties
WoCom verhuurt, bouwt en onderhoudt sociale huurwoningen in zes gemeenten. Door enkele fusies heeft de corporatie drie huurdersorganisaties, die de belangen van de huurders in deze gemeenten vertegenwoordigingen. Bewonersraad Laarbeek, Huurdersvereniging woCom Helmond en Bewonersraad de Pan die zich sterk maakt voor de belangen van huurders in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren.
Naast gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de woningcorporatie, zijn zij een volwaardige gesprekspartner bij de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente.

Nieuwe belangenbehartigers gezocht
Om elke wijk en kern te vertegenwoordigen, zoeken de huurdersorganisaties nog woCom-huurders die actief mee willen denken. Over hoe het wonen in hún gemeente en het wonen bij woCom nóg beter vorm kan krijgen. Omdat ze daarbij met werkgroepen werken, is elke expertise welkom.


Meer informatie vindt u op:
www.bewonersraad-depan.nl
www.bewonersraadlaarbeek.nl
www.hvwocomhelmond.nl


Foto: V.l.n.r.: Jeroen de Leest (projectleider Wonen, woCom), Jo Noten (voorzitter Bewonersraad de Pan), Berry Smits (voorzitter HV woCom Helmond), Mirjam Kräwinkel (directeur-bestuurder woCom), Sabine Smits (voorzitter Bewonersraad Laarbeek) en Henry de Miranda (Woonbond) | F WoCom


Dit nieuwsbericht is 321 keer bekeken

X
X