Wijkraad Mierlo-Hout neemt initiatief voor nieuw wijkblad

Gepubliceerd op: 2 april 2018 21:00
Gewijzigd op: 29 maart 2018 14:17

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen
Gepubliceerd in: Mierlo-Hout, Voorpagina

Mierlo-Hout: Tijdens de openbare wijkraadvergadering op donderdag 22 maart in wijkhuis De Geseldonk heeft de wijkraad Mierlo-Hout het initiatief gepresenteerd voor een nieuw wijkblad in Mierlo-Hout: “De Mierlo Houtenaar”.

Het blad zal na de opstart in een tweewekelijkse uitgave verschijnen. Het streven is om de eerste uitgave te verspreiden in juni, wellicht zelfs al eerder. De redactie wordt verzorgd door Anja Donkers, zij wordt bijgestaan door Mario Coolen.

Tijdens de drukbezochte vergadering heeft voorzitter van de wijkraad Jan Drouen uitgelegd dat er behoefte is aan een nieuw wijkblad. Om aan het verzoek van de wijkbewoners te voldoen probeert Stichting wijkraad Mierlo-Hout, samen met de Stichting Mierlo – Hout in Actie, Stichting Wijkhuis de Geseldonk, Parochie Damiaan de Veuster, de OVMH, de K.B.O. en het KBO een nieuw wijkblad uit te brengen.

Het blad wordt tweewekelijks verspreid met alle nieuws vanuit de wijk Mierlo-Hout, de activiteiten in De Geseldonk, Parochieberichten, nieuws van de wijkraad Mierlo-Hout, KBO-nieuws en vanzelfsprekend nieuws vanuit de ondernemers in Mierlo-Hout. Ook verenigingen kunnen hun nieuws via De MierloHoutenaar verspreiden.
Ook komt er een agenda van de wijkactiviteiten en een informatiepagina met adressen van hulpverlenende instanties.

Hebt u ideeën voor het nieuwe wijkblad, ze zijn van harte welkom. Om te kunnen starten is het belangrijk, dat er voldoende advertenties geplaatst worden en dat er voldoende wijkbewoners zijn, die willen meewerken aan de verspreiding van “De MierloHoutenaar”, een blad van en voor de wijk.

U kunt de organisatie achter het nieuwe wijkblad bereiken via deze e-mailadressen: Voor redactie: redactie@mierlohoutenaar.nl
Wilt u het nieuwe wijkblad ondersteunen met advertenties: advertentie@mierlohoutenaar.nl
Indien u wilt helpen bij de bezorging of indien u onverhoopt bezorgklachten hebt: bezorging@mierlohoutenaar.nl
Voor alle andere vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@mierlohoutenaar.nl

Dit nieuwsbericht is 342 keer bekeken

X
X