Weerstand tegen sloop Aambeeld

Weerstand tegen sloop Aambeeld Stiphout
Gepubliceerd op: 10 juni 2021 13:30
Gewijzigd op: 10 juni 2021 11:07

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

STIPHOUT Een groepje bezorgde Stiphoutenaren is in actie gekomen en wil aandacht vragen voor de problemen die zijn ontstaan door de sloop en de bouwplannen op de plek van het Aambeeld in Stiphout. Zij willen aandacht van alle inwoners van Stiphout en de gemeente Helmond.

Er ontstaan problemen met de activiteiten die de fanfare en het MFC (Multifunctioneel Centrum) Stiphout organiseren. Dóór de sloop is al een deel van het kloppend hart van Stiphout verdwenen en dreigt de exploitatie van het MFC er onder te gaan lijden. Ook de fanfare wordt ernstig beperkt in hun activiteiten. Daarom zijn er op zaterdag 5 juni om 14.00 uur banners geplaatst op de gildeborden die op twee plaatsen staan bij het binnenrijden van Stiphout. Daarop staat de tekst ‘Behoud MFC voor Stiphout’. Van alle verenigingen en gebruikers van het MFC werd gevraagd om met één afgevaardigde aanwezig te zijn (in verband met de 1,5 meter regel).

Natuurlijk is het plaatsen van een banner geen hot item, maar de achterliggende problemen zijn zeker wel urgent voor Stiphout. We zijn niet tegen bouwplannen, maar wel tegen een directe achteruitgang van het wijkcentrum en fanfaregebouw. Dit gaat het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Stiphout ernstig aantasten.

Daarom willen wij jullie vragen hier aandacht aan te besteden.

Vriendelijke groeten,
Verontruste Stiphoutenaren


Dit nieuwsbericht is 733 keer bekeken

X
X