Wat vindt Helmond: Duurzame energie

Gepubliceerd op: 28 februari 2020 10:27

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: De gemeente Helmond heeft in 2035 de ambitie om klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er op jaarbasis net zoveel duurzame energie wordt opgewekt, als er wordt gebruikt. Denk bij duurzame energiebronnen aan bijvoorbeeld windmolens en zonneparken. Maar, wat vindt de Helmonder hiervan? Zijn de inwoners goed op de hoogte van de maatregelen? En wat vinden zij dat er moet gebeuren? Voor Weekkrant de Loop een goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een onderzoek naar de mening van de Helmonders.

Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het burgerpanel Tip Helmond kreeg vier vraagstellingen voorgelegd over dit onderwerp. In dit artikel delen we graag de resultaten met u.”

"In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Helmond bewust bezig is met duurzame energie?"

Op deze vraag antwoordt in totaal 79% van de respondenten dat zij dit (zeer) belangrijk vinden. Er wordt hierbij aangegeven dat dit voor de toekomst cruciaal is. “Het is voor mijn toekomst, maar ook voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen belangrijk”, geven enkele respondenten als toelichting.

14% blijft neutraal in de stelling en  7% van de respondenten antwoordt dat zij het (zeer) onbelangrijk vinden. Zo vinden zij dat de voorgestelde oplossingen niet deugen en dat het probleem niet alleen binnen onze gemeente ligt, maar ook ver daarbuiten.

"In onze gemeente is voldoende aandacht voor duurzame energie"

Hierop antwoordt de meerderheid van de respondenten, 43 procent, met neutraal. Velen zijn niet op de hoogte van de maatregelen. “ Er mag wel meer aandacht aan besteed worden” en “dit kan ik niet beoordelen, want ik heb hier geen inzicht in”, worden genoemd als reden voor dit antwoord.  

36% van de respondenten is het er (zeer) mee eens. “De voorgestelde maatregelen liggen binnen het raam van de mogelijkheden”, luidt één van de antwoorden.

In totaal antwoordt 12% van de respondenten dat zij het er (zeer) mee oneens zijn. De redenen hiervoor zijn erg divers. Zo wordt er geschreven dat subsidies gericht op verduurzaming voor bedrijven en particulieren ontbreken. Ook vindt een deel van de respondenten die dit antwoord gaven, dat de gemeente Helmond meer aan duurzaamheid zou moeten doen. “Ik ben van mening dat er nog veel meer kan en moet. Ik heb ook nog weinig gelezen over plannen inzake energie en voor het klimaat te verbeteren. Dat is heel erg hard nodigen wel met onmiddellijke ingang.”

"Welke maatregelen denkt u dat er nodig zijn om Helmond klimaat neutraler te maken?"
53% van de respondenten antwoordt hierop met een maatregel. De voorgestelde maatregelen lopen erg uiteen. Zo wordt het autoluw maken van het centrum voorgesteld, maar ook energie zuinige verlichting, meer ‘groene golven’ , meer groen en bomen, meer zonnepanelen  en Windmolens worden veelvuldig genoemd.  9% vindt dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden en 38% weet het niet.

“Ik ben zelf actief bezig met duurzame energie’’

Op deze stelling antwoordt in totaal 72% van de respondenten dat zij het hier (zeer) mee eens zijn. Zo zetten zij de verwarming iets lager, hebben zij zonnepanelen op het dak laten leggen en eten zij iets minder vlees. Ook vindt een enkeling dat je de gedachte van duurzaamheid moet doorgeven. “Niet alleen kijken naar je eigen situatie, maar het enthousiast uitdragen naar buren, vrienden en familie is belangrijk”.

In totaal antwoordt 9% van de respondenten dat zij het hier (zeer) mee oneens zijn. 19% blijft neutraal.

U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel

Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel Tip Helmond via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl. Wij nodigen vooral ook jongeren uit om deel te nemen.

Het hele rapportage kunt u lezen op www.tiphelmond.nl onder het kopje onderzoeksresultaten


Dit nieuwsbericht is 205 keer bekeken

X
X