Waardering ‘goed’ voor Jan van Brabant College

Gepubliceerd op: 13 januari 2021 11:50
Gewijzigd op: 12 januari 2021 15:36

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Eind 2020 kregen de afdelingen havo en tweetalig havo van Jan van Brabant College – Molenstraat de waardering ‘goed’ van de onderwijsinspectie. “Wij vonden op de afdeling havo van het Jan van Brabant College een goed pedagogisch klimaat en een daarmee verbonden goede kwaliteitscultuur”, schrijft de inspectie in het rapport. “Dat betekent dat er op de school een prettige sfeer is, waarin leerlingen gezien worden en kunnen leren.”

Om de waardering ‘goed’ te kunnen krijgen, moet een school eerst de beoordeling ‘voldoende’ krijgen, waarmee de inspectie aangeeft dat de school aan alle wettelijke eisen voldoet. De waardering ‘goed’ geeft aan dat een school meer laat zien dan de basisvereisten en op een aantal gebieden uitblinkt. Op het Jan van Brabant College ging het om de onderdelen aanbod, samenwerking, praktijkvorming/stage, pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur.

Dit is niet de eerste keer dat een afdeling van het Jan van Brabant College de waardering ‘goed’ krijgt. De school kreeg zelfs het predicaat ‘excellent’ voor de opleidingen vwo en tweetalig vwo. De inspectie noemde de ‘Grote Jan’ toen al een voorbeeld voor andere scholen in Nederland.

Goede sfeer en persoonlijke aandacht

Het Jan van Brabant College is een school waar persoonlijke aandacht voor de leerling centraal staat. “Leerlingen worden gezien en gekend”, schrijft de onderwijsinspectie. “Er zijn veel contacten met de ouders en de leerlingen waarbij de mentor een centrale rol speelt.” Ook benoemt de inspectie dat leerlingen, personeel en ouders zich gehoord voelen en veilig voelen. “Wij waarderen in het bijzonder dat de school werk maakt van 'fouten maken en daarvan leren'. De leerlingen die wij spraken, bevestigen dat ze zich uitgenodigd en dus veilig voelen om hun mening te geven over bijvoorbeeld gevoelige onderwerpen en geven ook aan niet bang te zijn om fouten te maken.”

Die veilige sfeer kun je alleen scheppen als het personeel het goede voorbeeld geeft. Docenten zijn hierbij niet bang om zichzelf bloot te geven. “We zagen dat leraren soms persoonlijke voorbeelden gebruiken bij het behandelen van de lesstof en laten op die manier iets van zichzelf zien”, geeft de inspectie aan. “Dit vinden zij belangrijk omdat het bijdraagt aan een goed pedagogisch klimaat.”

Brainportschool

“Binnen het verplichte onderwijsprogramma valt de relatie met buitenschools leren op”, schrijft de inspectie in het rapport. “Wij zien dat de school goed samenwerkt met het bedrijfsleven en andere organisaties, bijvoorbeeld voor de bedrijfsstage van een week en de maatschappelijke stage. Leerlingen profiteren van de goede en prettige sfeer op school en de mogelijkheden die ze aangeboden krijgen om zich te ontwikkelen.” Een van die mogelijkheden is het volgen van tweetalig onderwijs.

Deze samenwerking met het bedrijfsdelen en mogelijkheden voor buitenschools leren zijn op het Jan van Brabant College vanzelfsprekend. De school was namelijk in 2013 één van de drie grondleggers van het concept ‘Brainportschool’, samen met het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College in Best. Sinds het begin van deze samenwerking zijn er nog vijftien andere scholen bijgekomen.

Het bijzondere van Brainportonderwijs is de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Op andere scholen krijgen leerlingen allerlei theoretische kennis bijgebracht, maar ze brengen die vaak pas in de praktijk als ze gaan studeren of zelfs pas wanneer ze een baan krijgen. Op Brainportscholen als het Jan van Brabant College werkt dat heel anders. Er zijn regelmatig excursies naar bedrijven, gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven en allerlei samenwerkingsprojecten. Het doel is altijd om de praktijk de klas in te halen of met de klas een kijkje te nemen in ‘de echte wereld’. In coronatijd zijn helaas niet alle uitstapjes mogelijk, maar zelfs nu kunnen veel activiteiten alsnog online doorgang vinden. Zo kunnen leerlingen speeddaten met bedrijven, online opendagen bijwonen en andere vormen van buitenschools leren ervaren, veilig van achter het eigen laptopscherm.

Onderwijs in coronatijd

Het afgelopen kalenderjaar was natuurlijk bijzonder gezien alle coronaperikelen. Toen de scholen sloten in maart, gaf het Jan van Brabant College al na twee dagen alle lessen online. Dit was vrij eenvoudig mogelijk doordat alle leerlingen op het Jan van Brabant een eigen laptop (Chromebook) hebben en er veel gebruik wordt gemaakt van online lesmethodes, leerlingvolgsystemen en de schoolomgeving van Google.

Ook de inspectie viel dit op: “De school is sterk in het gezamenlijk neerzetten van een goede organisatie en goed onderwijs. Wij zien dat bijvoorbeeld in de wijze waarop het afstandsonderwijs tijdens de uitbraak van Covid-19 is opgepakt en ook in de organisatie van de extra vakken en stages voor de leerlingen van de afdeling havo. De leerlingen die wij spraken zijn tevreden over het onderwijs op de school. Ze waren ook tevreden over het onderwijs op afstand in de periode dat vanwege Covid-19 fysiek onderwijs op school niet mogelijk was.”

Trots

Natuurlijk is de schoolleiding heel trots op de behaalde waardering van de inspectie: “Trots op onze medewerkers en zeker ook op onze leerlingen die dit mogelijk maken. Trots op wat we allemaal samen bereiken. Het doet ons beseffen dat we niet alleen de goede dingen doen, maar dat we de dingen ook goed doen. Dit geeft ons, juist in deze moeilijke tijd waarin door alle maatregelen rondom het coronavirus het uiterste gevraagd wordt van onze medewerkers en onze leerlingen, nieuwe energie en de motivatie om ons te blijven richten op de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.” Het rapport van de inspectie werd in ontvangst genomen door Lisette Jansen, afdelingsleider havo. Een mooie manier om afscheid te nemen, want zij gaat na 21 jaar op het Jan van Brabant College met pensioen.

F | Jan van Brabant College

www.janvanbrabant.nl


Dit nieuwsbericht is 740 keer bekeken

X
X