VVD Helmond wil meer weten over de mogelijke komst van 500 statushouders op Gulbergen
Raadsvragen aan Helmondse college van B & W

Gepubliceerd op: 18 november 2022 11:47

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Brandevoort, Voorpagina

BRANDEVOORT

VVD Helmond is geschrokken van het bericht over de mogelijke komst van 500 statushouders op Landgoed Gulbergen in het naburige Nuenen. Volgens de oppositiepartij zou de opvang van zoveel vluchtelingen veel impact kunnen hebben op de aangrenzende Helmondse wijk Brandevoort.

Helemaal zeker is het nog niet, maar de Nuenense burgemeester Maarten Houben heeft zich al wel bereidwillig verklaard om de mogelijkheden te onderzoeken om 500 vluchtelingen een plekje te geven op het landgoed. Dit na een verzoek hiertoe van het COA aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Tot ongenoegen van VVD Helmond die vindt dat deze veiligheidsregio, goed voor 21 gemeenten, waaronder Helmond, gezamenlijk had moeten optrekken en op zoek had moeten gaan naar meerdere, kleinschalige locaties in de regio.

Goede sier
“Nuenen maakt goede sier met haar intentie om de statushouders op te vangen, maar laat Helmond zitten met onbeantwoorde vragen”, verteld VVD-raadslid Matijs Sneijers. Hij spreekt van een ‘precair’ onderwerp. Zijn partij begrijpt dat de vooral Oekraïense en Syrische vluchtelingen hulp nodig hebben. Toch vraagt hij zich af of het een goed idee is dat ‘zo’n grote homogene groep’ geïsoleerd op een landgoed en dichtbij een Helmondse nieuwbouwwijk komt te wonen. De liberalen hebben inmiddels vragen over het onderwerp gesteld aan het Helmondse college van B & W.

Recreatieterrein
Gulbergen ligt ten westen van Helmond en ligt op zowel Mierlo’s als Nuenens grondgebied. Het landgoed fungeert als een groene long tussen Eindhoven, Helmond, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Het gebied met recreatieve bestemming huisvest al onder meer een golfbaan, een evenemententerrein voor bloemen- en tuinexposities en dierentuin Dierenrijk. Als het inderdaad zo ver komt, zou de plaatsing van enkele honderden woonunits voor vluchtelingen fors afbreuk doen aan dit groene karakter, meent Sneijers.

Geen participatie
Ook voor de statushouders zelf vindt Sneijers het vreemd dat de keuze is gevallen op Gulbergen. Het landgoed bevindt zich middenin het buitengebied, en dus betrekkelijk ver van de bewoonde wereld. Daarnaast is het gebied geïsoleerd gelegen tussen de spoorlijn en de A270. Vanwege de ligging dicht tegen Helmond, denkt Sneijers dat de asielzoekers eerder naar Brandevoort zullen trekken dan naar Nuenen. “Naast mogelijke sociaaleconomische problematieken, brengt dit ook zorgen mee omtrent de verkeersveiligheid. Met name de veiligheid van de wandelaars op onder andere de Broekstraat.” De VVD heeft diverse berichten ontvangen van bezorgde Brandevoorters, waaruit blijkt dat het draagvlak op zijn minst omstreden is. “Participatie over de gemeentegrenzen is er helaas niet geweest.”

Ongenoegen
Ook in Nuenen zelf stuit de massale omvang van de groep statushouders op ongenoegen. Wijkraad Eeneind laat op zijn Facebookpagina weten dat een groep van 500 statushouders buitenproportioneel groot is in verhouding tot de ruim 700 inwoners van het buurtschap. Als de plannen doorgaan wordt Landgoed Gulbergen tussen de twee en tien jaar gebruikt voor statushoudersopvang.


Dit nieuwsbericht is 208 keer bekeken

X
X