Volgende stap omgevingsvisie Helmond volgt dit najaar

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021 18:35
Gewijzigd op: 13 oktober 2021 17:00

Nieuwsbericht door: Gemeente Helmond
Voorpagina
Eind 2020 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie voor Helmond 2040. Hierin staat de richting voor hoe we de komende 20 jaar om willen gaan met bijvoorbeeld verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. We stellen de visie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. Het opstellen van deze visie is verdeeld in een aantal fasen. Met de opbrengst uit de enquête die door ruim 1300 inwoners is ingevuld, is de eerste verkennende fase afgerond. We gaan dit najaar verder met een verdiepingsslag. We doen dit wederom samen met de stad.
Lees verder bij de bron

Dit nieuwsbericht is 47 keer bekeken

X
X