Vogels tellen in dorpen en steden voor de wetenschap

Gepubliceerd op: 3 januari 2020 15:46
Gewijzigd op: 2 januari 2020 12:48

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen
Gepubliceerd in: Helmond-West, Voorpagina

Helmond: Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.  MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert donderdagavond 9 januari de ervaringen van het telsysteem MUS in “De Koekoek”, speeltuin Helmond-West.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen  over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel.  MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. MUS is daarmee ook geschikt voor minder ervaren of beginnende vogeltellers.

Op de avond zullen we de verschillende vogelsoorten die geteld worden gaan bespreken, hun gedrag, geluid en typische kenmerken, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe.  Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in Helmond of buiten Helmond. Hoe de gegevens in te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook aan bod.  Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

De avond vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in trefpunt De Koekoek in speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85  te Helmond. De zaal is open vanaf 19.30  uur. Gratis Toegang.

Foto: MUS-teller tijdens de avondtelling in juli. (Bron foto; Nico de Bont).


Dit nieuwsbericht is 403 keer bekeken

X
X