Viaducten in Nederland krijgen namen van 40 omgekomen militairen

Gepubliceerd op: 10 maart 2023 11:46

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Het Veteranenplatform wil de komende jaren zo'n veertig bruggen en viaducten vernoemen naar omgekomen militairen. Het zijn allemaal mannen en eventueel ook vrouwen, die op missie waren en zich inzetten voor de vrijheid van anderen. Daarvoor is een goede samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, nabestaanden en de krijgsmachtonderdelen nodig. Deze nieuwe vorm van erkenning geeft aan dat we veteranen anders gaan waarderen.

Noodlot sloeg toe

Een van die veertig viaducten bevindt zich in Helmond. Want velen weten niet, dat wij in Helmond ook een inwoner zijn verloren die zich inzette voor de vrijheid. Ook voor deze collega heeft Henk van Dijk zich weer ingezet om een monument voor deze held te verwezenlijken. Meer dan een jaar geleden is hij de strijd aangegaan met de gemeente, om iets voor Sergeant 1 Willo Martens te kunnen betekenen. Sergeant 1 Willo Martens is gesneuveld in de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Hij was daar naar toe uitgezonden, als Onderofficier Verbindingen en was toen op weg naar een routineklus. Op 10 oktober 1993 om 12.45 uur rijdt hij vanuit het hoofdkwartier Sector West, mee in een terreinwagen in de richting van Pakrac, samen met twee collega's: Majoor F.L. van Baal en Sergeant I J.H. Weerensteijn. Ze gaan een antenneopstelling bekijken. Majoor Van Baal zit achter het stuur, Sergeant 1 Weerensteijn zit naast hem als kaartlezer en Sergeant 1 Willo Martens zit achterin. Het was geen bijzondere of gevaarlijke onderneming. Maar hier sloeg toch het noodlot toe en sneuvelde Sergeant 1 Willo Martens, toen er op een bermbom werd gereden. Sergeant 1 Willo Martens is 25 jaar geworden en heeft zijn laatste rustplaats uiteindelijk op het Nationaal Ereveld in Loenen gekregen.

Slecht nieuwsmelding

Henk van Dijk was in die tijd hoofd van de foto- en filmdienst van vliegbasis Eindhoven. Hij kreeg dit bericht van overlijden telefonisch binnen, met het verzoek om van de begrafenis van Sergeant 1 Willo Martens, die enkele dagen later plaats zou vinden, een fotoreportage te maken. Henk van Dijk heeft ook aan dit verzoek voldaan en heeft een mooi fotoboek gemaakt voor de familie, in het kader van verdriet en rouwverwerking.

Anjerperkje voor veteranen waardering en respect

Bijna 2 jaar geleden is er op verzoek van Wilbert Linders enerzijds en Henk van Dijk anderzijds, een anjerperkje in het Hortensiapark verwezenlijkt. Het was beiden onbekend, dat ze onafhankelijk van elkaar met de gemeente bezig waren om een anjerperk aangelegd te krijgen. Bij de opening van dit anjerperkje, ontstond bij Henk van Dijk de gedachte om bij de herdenkingsplaat van de gemeente, ook een herdenkingsplaat te laten plaatsen voor Sergeant 1 Willo Martens. Zo makkelijk als hij hierover dacht, was het niet, want de gemeente wilde hiervoor geen medewerking te verlenen. Uit een onderzoek is gebleken, dat 76 procent van de Nederlanders waardering heeft voor veteranen. Zo zijn er bijna drie op de tien Nederlanders die ook vinden dat Nederland te weinig doet voor de erkenning en waardering van militairen en veteranen.

Brug of viaductmonument

Het Veteranenplatform was al druk met het benoemen van bruggen en viaducten naar gesneuvelde militairen en dat bracht Henk op een idee. Hij trok de stoute schoenen aan en diende in juni 2022 een verzoek in aan B en W, voor de benoeming van een nog aan te leggen brug over de Zuid-Willemsvaart in het centrum van Helmond, als de Sergeant 1 Willo Martens-brug. Het verzoek werd doorgestuurd naar de Straatnamencommissie, om hen hierover een uitslag te laten geven over het verzoek van Henk van Dijk. Daar gingen enkele maanden overheen en uiteindelijk kwam zijn verzoek aan de orde in de commissievergadering van 17 oktober. De uiteindelijke uitslag was ook nog eens negatief, want de commissie deelde mee dat de brug die Henk van Dijk had aangeduid voor het monument van Sergeant 1 Willo Martens, al een andere naamsbestemming zou hebben gekregen. Maar de ‘Pitbull’, zoals Henk in het verleden al eens de bijnaam had gekregen, door zich vast te bijten in projecten waar hij mee bezig was, liet ook hier niet meer los.

Viaduct aan de N279 bij Dierdonk

Op 21 december 2022 kreeg Henk van Dijk het verlossende antwoord op zijn verzoek, de Straatnamencommissie had een alternatief gevonden. B en W vonden het verzoek van Henk van Dijk een sympathieke gedachte en stemden dan ook in met het oprichten van het monument voor Sergeant 1 Willo Martens. De Straatnamencommissie-leden hadden het oog laten vallen op een viaduct van de N279 bij Dierdonk. Er werd direct overleg met alle betrokkenen gepleegd, om te bekijken of een ieder zich in dit alternatief kon vinden. De overeenstemming bij de betrokken was positief, omdat Sergeant 1 Willo Martens niet ver uit de buurt hier was opgegroeid. De zoektocht die Henk van Dijk heeft ondernomen, sinds hij met dit project bezig is, heeft ook opgeleverd dat hij ook nog veteranen heeft gevonden in Helmond, die in die tijd bij Sergeant 1 Willo Martens in het kamp verbleven en dit slechte scenario hebben meegekregen. De uitwerking van het verzoek van Henk van Dijk brengt natuurlijk een heleboel werk met zich mee, bij de organisatie van de naamgeving. Er wordt op dit moment naar een datum gezocht, waarop de hele ceremonie zal gaan plaatsvinden. Henk van Dijk hoopt wel dat er straks veel veteranen bij de naamgeving aanwezig zullen zijn.


Dit nieuwsbericht is 297 keer bekeken