Veilig Uitgaan Helmond: samenwerking loont

Gepubliceerd op: 29 november 2018 10:36

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Centrum: Het cameratoezicht wordt beter en de verlichting wordt ‘slimmer’. Bovendien wordt in de horecagelegenheden aandacht besteed aan voorlichting over (de gevolgen van riskant) alcohol- en drugsgebruik. Het zijn enkele van de acties uit het geactualiseerde Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond.

Politie, Openbaar Ministerie (OM), horecaondernemers en gemeente Helmond werken al jaren samen om de sfeer, leefbaarheid en veiligheid in het uitgaanscentrum te waarborgen en waar mogelijk te verhogen. Die samenwerking ligt vast in het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond. Zo zijn er afspraken over sluitingstijden, horeca-ontzeggingen, taxi-inzet, beveiliging, evenementen en toelatingsbeleid. En er vindt regelmatig overleg plaats in onder andere het Klein- en Groot Horeca-overleg.

Samenwerking loont

Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat de samenwerking loont: de overlast is relatief beperkt. Ook de veiligheidsbeleving van bezoekers is voldoende en op onderdelen zelfs de laatste jaren afgenomen. Besloten is daarom de samenwerking voort te zetten en het Plan van Aanpak te actualiseren. Vanmiddag werd het geactualiseerde Plan van Aanpak tijdens het Groot Horeca Overleg officieel ondertekend door afgevaardigden van politie, OM, horecaondernemers en gemeente Helmond. Burgemeester Blanksma onderstreept het belang van samenwerking: “Mensen zijn graag in onze stad. Het aantal bezoekers van het horecagebied is al jaren stijgende. Het centrum wordt levendiger en is aantrekkelijk. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen betrokken partners. Helmond is een fijne stad om uit te gaan en vervult daarin ook een belangrijke regiofunctie. Gezamenlijk hebben we het doel om het uitgaansgebied nog prettiger, mooier, slimmer en daarmee veiliger te maken.”

Horeca-ontzeggingen

In het plan staan, naast de hierboven beschreven acties, een aantal aandachtspunten. Zo moet er een nieuw protocol komen voor de Collectieve Horeca Ontzeggingen (CHO) dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Momenteel belemmert de AVG de gegevensuitwisseling die nodig is om een ontzegging op te leggen. Landelijk wordt nu naar een protocol gekeken. Zodra dat klaar is, komt er een Helmondse versie.
Daarnaast geven partners aan regelmatig een gebiedsschouw te gaan organiseren. Deze schouw wordt beschouwd als effectief instrument om de veiligheid onder bezoekers van het uitgaansgebied te meten.

Dit nieuwsbericht is 185 keer bekeken

X
X