UrbanMatterz Building Bridges

Gepubliceerd op: 15 november 2019 14:25
Gewijzigd op: 14 november 2019 10:27

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Voorpagina,

Helmond: Het weekend van 9 en 10 november was het bestuur van stichting UrbanMatterz op uitnodiging van Together In Pieces Interactive in Noord Ierland, om onder andere te praten over een mogelijke internationale samenwerking.  Het stichtingsbestuur kijkt terug op mooie ontmoetingen met enthousiaste, lieve en gedreven mensen, die geloven in de kracht van HipHop om een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

Verbinding
Uit de vele gesprekken met tal van organisaties bleek nogmaals dat HipHop een verbindende kracht is binnen een gemeenschap die tot op het bot is verdeeld. Tekenend hiervoor is het verhaal van de oude jeugdvrienden Geoff en Michael (beiden 50). Vol emotie deelden zij hun verhaal met UrbanMatterz. Tijdens de meest donkere periode in de geschiedenis van Belfast, vonden zij elkaar in hun gezamenlijke liefde voor HipHop. Terwijl om hen heen verschillende groeperingen elkaar naar het leven stonden, trokken zij de stad door met een gettoblaster en vloertje om daar waar kon te dansen. Het gaf hun richting en houvast om zich niet te laten meeslepen in de onderlinge geschillen en verschillen in hun stad. HipHop was hun redding in die moeilijke tijd.

De jeugd heeft de toekomst
In een land waar de tegenstellingen nog steeds (zichtbaar en voelbaar) aanwezig zijn, is alle hoop gevestigd op de jeugd die verder kijkt en wil. HipHop kan daarbij een belangrijke rol spelen. De focus ligt namelijk op de gezamenlijke cultuur bestaande uit o.a. graffiti, b-boying, rap, sport en educatie en niet op onderlinge geschillen. Die worden op een creatieve manier uitgevochten binnen het competitieve element van HipHop (‘battles’). En niet alleen voor de “happy few” maar voor iedereen ongeacht leeftijd, ras, religie of afkomst.
Juist in een niet ideale situatie blijkt dat HipHop een gemeenschap kan laten opleven, mensen hoop kan geven én kan verbinden en verbroederen.

Peace Unity Love & Having Fun
Het bestuur van UrbanMatterz heeft een presentatie gegeven in de prachtige “cityhall” van (London)Derry: een stad vergelijkbaar qua omvang met Helmond. De festivalvoorzitter van de stad en de city counselor hadden tal van vragen hoe men in Helmond dit concept ontwikkelt had en welke rol het gemeente bestuur hierin speelde. Ze waren met name onder de indruk dat de stichting UrbanMatterz uit louter vrijwilligers bestaat, die hun specifieke kennis en vaardigheden belangeloos inzetten. UrbanMatterz wordt gesteund door tal van partijen en een gemeente die meedenkt. Een gemeente die zorgt dat Helmond aansluiting houdt bij de ontwikkelingen in de B5 en die als sparringpartner fungeert.    

Geen muren maar bruggen bouwen
De rondleiding die het bestuur van UrbanMatterz kreeg in Oost en West Belfast heeft een grote indruk achtergelaten. Tijdens de korte trip is gesproken met Noord Ierse beleidsmakers, jongerenwerk, enthousiaste vrijwilligers en bezorgde burgers. Ze waren het over één ding roerend eens: er is voor hen nog een lange weg te gaan. De stichting UrbanMatterz zet graag hun expertise en ervaring in, om hen te helpen de verbinding aan te gaan en de opgedane kennis(sen) en best practices te delen. Geen muren maar bruggen bouwen. Wordt vervolgd dus!

(Bron foto; Hans van den Berkmortel).


Dit nieuwsbericht is 131 keer bekeken

Verder in het nieuws

Hieronder een recent overzicht van alle belangrijke en relevante nieuwsberichten.

X
X