Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord is vanaf nu beschikbaar

Gepubliceerd op: 17 november 2020 11:54
Gewijzigd op: 20 november 2020 12:00

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Eind vorig jaar is het Lokaal Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd. Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

Voorwaarden  
Organisaties en verenigingen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdrage aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld aan: sport- en beweegaanbod voor iedereen (inclusiviteit), het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Een bijdrage voor het opstarten van sport- en beweegaanbod voor nieuwe doelgroepen;Een bijdrage voor een sporttechnische opleiding niveau (maximaal niveau 2);Een bijdrage voor gemaakte kosten voor het realiseren van een gezonde kantine;Een initiatief voor flexibel sportaanbod.

Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen (zoals standaard sportmateriaal) behoort niet tot de mogelijkheden.

Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag indienen, namens een organisatie of vereniging? Ga dan naar www.helmond.nl/sportakkoord en vul het aanvraagformulier in. U kunt het aanvraagformulier sturen naar sportakkoord@helmond.nl. Uw aanvraag wordt binnen zes weken in behandeling genomen. Een kernteam van verschillende partijen uit de stad beoordeelt de ingezonden aanvragen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.helmond.nl/sportakkoord of mail uw vragen naar sportakkoord@helmond.nl.Dit nieuwsbericht is 67 keer bekeken

X
X