Uit de raadsvergadering…

Gepubliceerd op: 24 januari 2021 10:00
Gewijzigd op: 21 januari 2021 10:02

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND De eerste bijeenkomst van de gemeenteraad in 2021 heeft plaatsgevonden. De vergadering begon traditiegetrouw met de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, waarbij ze uiteraard stil stond bij corona en de gevolgen hiervan voor de Helmondse politiek en haar inwoners. Nadat het raadsvoorstel over de ontwikkeling en positionering van de sociale teams was aangenomen, werden ook een drietal moties besproken.

Helmond blijft chemievrij werken in de openbare ruimte

De partijen SP Helmond, Lokaal Sterk en GroenLinks Helmond dienden gezamenlijk een motie in om het college te verzoeken vast te blijven houden aan de werkwijze om lokaal geen chemische middelen te gebruiken voor onkruidbestrijding. Ook zouden zij graag zien dat deze middelen uitgesloten blijven in de bestekken voor groenonderhoud. 

De gemeente werkt nu weliswaar al chemievrij zoals verzocht, maar na een gerechtelijke uitspraak op 24 november 2020 is het gebruik chemische middelen niet langer landelijk verboden. 

Vandaar dat de partijen graag zouden zien dat ondanks het ontbreken van een landelijk verbod, de gemeente Helmond toch de werkwijze gaat vasthouden. Een meerderheid van de raad kon zich vinden in de motie.

Gemeente Helmond schenkt Helmonds

50plus Helmond en PvdA Helmond bracht een motie in waarmee zij het college wilde opdragen om met ingang van heden alle kerst- en andere personeelsgeschenken te laten verzorgen door Helmondse ondernemers. 

De meerderheid van de raad stemde echter niet in met deze motie. Het college heeft eerder al aangegeven dat zij, achteraf gezien, andere keuzes hadden moeten maken en beloofde in de toekomst rekening te houden met de lokale ondernemers. Gelet op die toezegging waren velen van mening dat de motie overbodig was.

Voortzetting landelijk vuurwerkverbod voor particulieren

GroenLinks Helmond, SP Helmond en 50Plus Helmond vroegen met een motie het college om bij het kabinet aan te dringen op het voortzetten van het landelijk vuurwerkverbod voor particulieren zoals dat afgelopen jaarwisseling van kracht was. 

Een meerderheid van de gemeenteraad stond achter deze motie, waardoor ook deze motie werd aangenomen.


Dit nieuwsbericht is 132 keer bekeken

X
X