Tip De Loop: Hoe duurzaam is Helmond?

Gepubliceerd op: 18 juli 2019 12:00
Gewijzigd op: 17 juli 2019 15:45

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

In de raadsvergadering van dinsdag 2 juli is de nieuwe centrumvisie besproken. Na een kleine aanpassing werd het voorstel aangenomen. De nieuwe visie wil zich richten op een groener centrum en een gedifferentieerd parkeerbeleid. Wegen in het centrum worden, waar mogelijk, autoluw gemaakt en er wordt nagedacht over een andere manier van bevoorrading voor de centrumondernemers. Dit zou moeten leiden tot een vitaler en aantrekkelijker stadshart. Het begrip duurzaamheid is een veel besproken item tegenwoordig, we hebben er allemaal wel een mening over. Voor ons deze maand een reden om via het burgerpanel van TipDeLoopHelmond enkele vragen te stellen over dit onderwerp.

Als eerste vroegen we de deelnemers zich uit te spreken over de nieuwe centrumvisie en in hoeverre ze het eens zijn met deze plannen. 34% van de deelnemers was het (zeer) eens met deze plannen. Vrachtwagens weren uit het centrum wordt aangemoedigd, meer groen in het centrum wordt gewaardeerd, steeds meer ouderen willen in het centrum wonen, daarom is veiligheid en snelheidsbeperking een must. Men vindt het plan lovend met een aantal kanttekeningen o.a.: dat de automobilist op loopbare afstand (max. 1 km.) van de binnenstad redelijk betaalbare parkeergelegenheid geboden dient te worden en het verzoek om aan centrumbewoners een parkeerkaart te verstrekken voor hun visite.

Een tipgever wil betalende bezoekers laten belonen met gratis parkeren. Ook vind een aantal respondenten het een mooi initiatief om het centrum aantrekkelijker te maken in de hoop dat er meer bezoekers zullen komen, maar zij vinden ook dat het autoverkeer tot op heden niet problematisch is. Als men een goede P+R parkeerplaats aanlegt met daaraan gekoppeld een goed geregeld openbaar vervoer naar het centrum tegen een betaalbaar tarief door bv. kleinere busjes die klimaatvriendelijk zijn. De meerderheid aan tegenstanders (50%) denken dat door het autoverkeer in het centrum te ontmoedigen, de centrumondernemers nog minder klanten op bezoek krijgen en dat naast het alleen nog te kunnen betalen d.m.v. gepast parkeren en niet meer contant te kunnen betalen het nog meer mensen naar Eindhoven zal jagen waar de parkeertarieven ongeveer gelijk zijn, maar het aanbod in winkels vele malen groter.

De parkeertarieven moeten juist naar beneden om meer mensen naar de stad te krijgen, is ook een veelgebruikte reactie. De klanten die maar kort even de stad in willen om snel iets te kopen, worden weggejaagd naar elders. Ook maakt men zich zorgen om de gehandicapten en ouderen die juist omdat ze minder mobiel zijn en met de auto naar de stad willen. 78% van de respondenten vreest dat het autoluw maken van het centrum zal leiden tot nog minder bezoekers. Er wordt ook gezegd dat Helmond teveel op de fanfare vooruit loopt met de klimaathysterie.15% is neutraal en heeft geen mening.

Op stelling 2 “Helmond is een duurzame gemeente” antwoordt in totaal 26% van de respondenten: (zeer) mee eens. Enkele reacties: Helmond is goed op weg, mooie initiatieven zoals de campagne ‘Alle lichten op Groen’, het scheiden van afval en ook het Energiehuis vinden zij een mooi initiatief. Ook de aanleg van het burgemeester Geukerspark wordt geprezen evenals het fietspadnetwerk, het ecologisch maaibeleid, de slimme verlichting en de kledinginzameling. Van de 19% die het met de stelling oneens is, antwoordt de meerderheid (81%) dat men een groene golf mist (Een groene golf zorgt ervoor dat het verkeer kan doorrijden zonder telkens te hoeven stoppen red.). Het telkens stoppen en optrekken kost onnodig veel brandstof en daarbij voorkomt men met deze zones het te hard rijden, wat ook weer brandstof bespaart. Duurzame oplossingen graag niet alleen in het centrum maar overal. Als je om je heen kijkt zie je overal in Helmond vervuiling en het groen wordt ook niet voldoende bijgehouden. Ook wordt genoemd dat de windmolens op de Traverse al jaren niet werken, het ov-systeem te duur en onvoldoende is, en de vele gebouwen die onnodig worden afgedankt bv. het gemeentehuis. Het ontbreekt ook aan een dwingend bouwvoorschrift m.b.t. het energieneutraal bouwen bij nieuwbouw volgens een respondent.

Verrassend is dat het burgerpanel goed meedenkt over duurzaamheid, ruim 46% komt zelf met een innovatief idee. Dit varieert van beplanting van daken met Seddumat, bussen op waterstof of elektrisch, een goede P+R, groene zones op belangrijke doorgangswegen, gratis vervoer van en naar het centrum vanaf parkeerplaatsen evt. door een lightrailverbinding, het plaatsen van zonnepanelen op alle daken van bedrijven op de Industrieterreinen. Ook de wat oudere wijken mogen meer groen krijgen zodat de biodiversiteit wordt verhoogd dit kan door de bewoners hier meer bij te betrekken hierdoor krijgt het groen ook nog een sociale functie. De Vlisco wordt door velen ook gezien als storende factor. De grond zou gezuiverd kunnen worden en bij de kasteeltuin getrokken kunnen worden. Ook een leuk idee is een mooie wandelroute door de stad langs alle mooie plekjes, leg kleine waterpartijen aan waar kinderen doorheen kunnen lopen met picknick bankjes eromheen. Waar mogelijk, kan de riolering gesplitst worden in regenwaterafvoer en vuil waterafvoer. Ook zou een subsidie op de aanschaf van een kleine elektrische auto een mogelijkheid kunnen zijn.

Op de vraag: heeft u al eens informatie ingewonnen wat u kunt doen om duurzamer te leven? antwoordde 71% ja. De meesten (43%) zochten hun informatie op via internet of een huis-aan-huis krant, 16% wist de weg naar het Energiehuis Helmond te vinden, 17% liet zich informeren via een andere specialist, 8% via de Gemeente en 13% via familie of vrienden, 15% won op een andere manier informatie in over duurzaamheid.

Tenslotte gaf bij de laatste vraag “Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om uw huis duurzamer te maken?”  62% van het panel aan dat gedaan te hebben middels het gebruik van energiebesparende lampen,36% deed dit d.m.v. duurzame isolatie. Ook het gebruik van waterpompen, zonnepanelen en slimme thermostaten is niet uit te vlakken. Wel wordt aangegeven dat deze maatregelen erg kostbaar zijn en door velen niet op te brengen, ook de woningbouwverenigingen doen volgens enkelen nog te weinig.

Conclusie

Uit deze vragenronde blijkt, dat duurzaamheid leeft onder de Helmondse bevolking. 

Er wordt goed meegedacht en er worden volop tips gegeven. Men is het niet altijd eens met de beslissingen van de Gemeente, maar het doel is en blijft om onze stad samen een stukje mooier en leefbaarder te maken.

U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel!

Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel TipDeLoop via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl.


Dit nieuwsbericht is 209 keer bekeken

X
X