Stichting Remedial Teaching Helmond

Gepubliceerd op: 26 mei 2023 13:46
Gewijzigd op: 26 mei 2023 13:48

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is belangrijk voor elk kind om goed te kunnen functioneren op school. ‘Elk kind is een belofte’, optimale onderwijskansen voor elk basisschoolkind, ongeacht de financiële draagkracht van de ouder(s). Dát is het uitgangspunt van onze stichting. Toch kan het soms wel zo zijn dat er tijdelijk extra hulp of ondersteuning nodig is, ‘remedial teaching’ dus. Maar remedial teaching kost extra geld.

Onze stichting helpt ouders financieel als het kind remedial teaching nodig heeft en de ouders dit niet kunnen betalen. Afhankelijk van het inkomen van de ouders faciliteert onze stichting de begeleiding van het kind voor een periode van maximaal 2 jaar. Meer informatie hierover vindt u op onze site www.remedialteachinghelmond.com.

Om de doelstellingen van onze stichting te realiseren en wij géén eigen middelen hebben, doen wij een beroep op sponsoren uit het bedrijfsleven, serviceclubs en ‘goede doelen’-stichtingen. Wilt u -als bedrijf of als particulier- een leerling adopteren? Voor maximaal € 1000,- per jaar helpt u een kind dat dringend gespecialiseerde remedial teaching nodig heeft en waarbij de ouder(s) geen of onvoldoende financiële middelen hebben om dit te kunnen bekostigen.

Als u onze stichting wilt helpen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Reageer dan even per mail aan ons, het mailadres vindt u op de contactpagina van onze site: www.remedialteachinghelmond.com. Bij voorbaat dank!


Dit nieuwsbericht is 60 keer bekeken