Stichting Ondersteuning Vrijwilligers blij met mooie gift vanuit Nieuwjaarsconcert Rotary!

Gepubliceerd op: 3 februari 2023 16:47

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Vorige week ontving de StOV ( Stichting Ondersteuning Vrijwilligers) een cheque van € 10.000,- waarmee een heleboel mensen geholpen kunnen worden. De stichting is de gevers erg dankbaar hiervoor.

De StOV is enkele jaren terug opgericht met het doel om via vrijwilligers van maatschappelijke organisaties hulp te bieden aan hun deelnemers of cliënten. Hulp voor helpers!

Vrijwilligers zijn gemotiveerd om maatschappelijk van betekenis te zijn voor andere mensen. De StOV wil deze vrijwilligers ondersteunen waar ze schrijnende situaties tegenkomen en waar tijdelijk snellere financiële hulp nodig is die uit eigen of andere middelen niet voorhanden is. Een vrijwilliger is een maatje, heeft een buddyfunctie, en kan zijn vertrouwensrelatie benutten om structurelere problemen aan te pakken. De mensen van de StOV:
- verwijzen naar al bestaande initiatieven en/of,
- helpen vrijwilligers en hun cliënten de weg te vinden naar de mogelijkheden van bestaande fondsen en/of
- schieten waar nodig geld voor bij benodigde aankopen en/of
- nemen een deel van de kosten op zich.
In die zin fungeert de StOV als een tussenstation naar verbeteringen voor de mensen die hulp nodig hebben.

Het gaat vaak om schrijnende situaties, waar sprake is van onverwachte financiële uitgaven, waardoor de mensen verder in de problemen komen. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor een medisch hulpmiddel dat niet door de zorgverzekeraar, een specifiek fonds of anderszins vergoed kan worden. Via de vrijwilliger helpt de Stichting dan door die bijdrage of een deel ervan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar over te maken.

Het bedrag van € 10000,- gaat de Stichting specifiek besteden aan de energiearmoede.

Gelukkig zijn er al veel voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. In de gemeente Helmond is er samenwerking met allerlei partners die zich bezighouden met hulp aan mensen die dit echt nodig hebben. Bijvoorbeeld vanuit het project Ruimte om te leven is het Maatjescafé ontstaan: een samenwerkingsverband van gemeentelijke Schulddienstverlening, Schuldhulpmaatje, Humanitas AdministratieMaatje, LEV Formulierenbrigade, Saldo Plus en de Verenigde Bonden Overleg Helmond. Zij helpen mensen op een breed terrein van administratie en financiën en zijn bij uitstek op de hoogte van de problemen bij de mensen. Het Armoedeplatform waar zo’n 40 organisaties in Helmond bij betrokken zijn, vervult bij de armoedebestrijding eveneens een belangrijke rol. Het Energiehuis ondersteunt met hun vrijwilligers mensen bij de diverse mogelijkheden om energiekosten te besparen.

Maar… in de praktijk blijkt er geen 100% dekking te zijn en vallen sommige mensen toch buiten de boot. Dan kan de Stichting Ondersteuning Vrijwilligers een rol spelen. Denk hierbij aan de extra aanschaf van energiebesparende hulpmiddelen of de aanschaf van extra energiezuinige apparaten waar onvoldoende geld voor is. Of als een gezin in de problemen komt met de eindafrekening of overstap naar een andere energieleverancier.

De StOV hoopt dit jaar, met de prachtige gift van € 10.000,- , bij zo’n 20 tot 30 schrijnende situaties hulp te kunnen bieden.

www.ondersteuningvrijwilligers.nl


Dit nieuwsbericht is 151 keer bekeken