Stem, maar niet op ons!

Gepubliceerd op: 10 maart 2023 12:48

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Helder Helmond heeft de afgelopen weken regelmatig de vraag gekregen voor stemadvies. De fractievoorzitter Martijn Rieter was 6 maart nog in de uitzending van GoedeMorgen Nederland om zijn mening te geven. Want juist landelijke thema`s lijken de overhand te nemen in deze verkiezingen. Daarom maakte Helder Helmond zelf een overzicht op hun website en roepen ze iedereen op om te gaan stemmen, maar niet op Helder Helmond

Op 15 maart mag u weer gaan stemmen. Maar dit keer niet op ons. De afgelopen

weken hebben we regelmatig de vraag gekregen voor een stemadvies. Een lastige vraag

voor onze partij. Want wij hebben geen verbondenheid met andere partijen, niet in Den Haag

(Tweede Kamer) en ook niet in Den Bosch (de provincie).

Maar stemmen is belangrijk. En dat is ook meteen ons advies, ga stemmen! Want de

provincie neemt belangrijke besluiten over wat er in Brabant gebeurt (en dus ook in

Helmond). Denk aan verkeer (N279), bedrijventerreinen (BZOB) of Natuur (zonnevelden of

bossen aanleggen).

Op onze website vind je een overzicht van de partijen en hun verkiezingsprogramma’s. Heb je er vragen over, spreek ons dan aan. Dat kan op straat of in de wijk, maar ook via de

website of social media. Door er met elkaar over te praten, vorm je een beter beeld en

standpunt om je stem uit te brengen.

In Brabant doen 20 partijen mee met in totaal 28 Helmondse kandidaten. Ook wij hebben

niet alle verkiezingsprogramma’s gelezen, maar op onze website hebben we een overzicht

gemaakt van de partijen en wie de Helmondse kandidaten zijn. Ook hebben we daar enkele

stukjes uit de verkiezingsprogramma’s overgenomen (geciteerd). We hebben daarbij

specifiek gekeken naar zonnevelden, N279, bedrijventerreinen en rol/samenwerking met de

gemeente.

En mocht je het echt niet weten, kan je altijd nog ‘blanco’ stemmen. Dat doe je door naar het

stembureau te gaan en géén enkel vakje op het stembiljet aan te kruisen. Een blanco stem

wordt wel meegerekend in het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de uitslag

van de verkiezingen. Een blanco stem is een soort protest en is beter dan helemaal niet

gaan. Wanneer je niet gaat, wordt dat gezien als wel klagen maar niets willen doen, terwijl een blanco stem juist laat zien dat je wel wil dat er iets gebeurt. Misschien dat onze site je

toch kan overhalen op een partij te stemmen welke het best bij je past.

Wij gaan zeker stemmen, tot 15 maart in het stemhokje!


Dit nieuwsbericht is 269 keer bekeken