Stand van zaken rondom corona in Elkerliek ziekenhuis

Gepubliceerd op: 13 maart 2020 9:47
Gewijzigd op: 13 maart 2020 10:25

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: In het Elkerliek zijn er de afgelopen dagen verschillende maatregelen genomen om goede (acute) zorg te blijven bieden en om risico’s op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lees meer over de bezoekregeling, de aangepaste toegang tot het ziekenhuis, de tijdelijke sluiting van de polikliniek in Gemert, het annuleren van een aantal operaties en over ‘in cohort’ verplegen.

Per patiënt één bezoeker per bezoekuur
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Daarom laten we per patiënt slechts één bezoeker per bezoekuur toe.
We vragen mensen daarom - om vooraf met elkaar af te stemmen - wie er wanneer op bezoek gaat.

Aangepaste toegang tot ziekenhuis

Vanaf 12 maart kunnen patiënten en bezoekers via de hoofdingang aan de Wesselmanlaan alleen nog het ziekenhuis binnengaan, als zij geen klachten vertonen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan een besmetting met het coronavirus (koorts en/of hoesten of kortademigheid). Hiermee sluiten we aan bij de landelijke instructies waartoe de overheid heeft opgeroepen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Patiënten met een afspraak die koorts hebben en/of moeten hoesten of kortademig zijn, wordt gevraagd zich te melden bij de receptie van de SEH. Daar wordt beoordeeld of acute medische zorg noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt de patiënt binnengelaten, voorzien van beschermingsmaterialen. Zo nee, dan wordt gevraagd aan de patiënt om zijn afspraak telefonisch af te zeggen en eventueel opnieuw in te plannen.

Bezoekers met dergelijke klachten, wordt verzocht huiswaarts te gaan.

Tijdelijke sluiting polikliniek Gemert
Vanaf morgen is de polikliniek in Gemert tijdelijk gesloten, in verband met het tegengaan van verspreiding van het coronavirus. Het Elkerliek heeft telefonisch contact opgenomen met patiënten die de komende tijd een afspraak hebben staan op deze locatie. De bloedafname is op dit moment nog wel mogelijk in Gemert. De poliklinieken in Helmond, Deurne en Asten zijn vooralsnog open.

Annuleren operaties om acute zorg te blijven bieden
We zien op dit moment dreigende knelpunten in de spoedzorg. Om ervoor te zorgen dat de acute zorg beschikbaar blijft, zeker in tijden met steeds meer influenza- en corona-positieve patiënten, zijn er meer menskracht en materialen nodig dan normaal. Daarom annuleert het Elkerliek de komende periode een deel van de geplande operaties. Patiënten wie dit betreft worden op korte termijn gebeld. Het is niet nodig om zelf contact met het ziekenhuis op te nemen.

Strikte isolatie losgelaten; coronapatiënten samen op een meerpersoonskamer

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus, mogen volgens de laatste inzichten ook veilig ‘in cohort’ verpleegd worden. Dit ligt ook in lijn met het eerdere beleid van het RIVM over versoepeling van het gebruikmaken van FFP2- naar FFP1-maskers. Regionaal is daarom besloten dat strikte isolatie op eenpersoonskamers met onderdruk niet meer noodzakelijk is. We gaan daarom patiënten die COVID-positief getest hebben (en geen influenza hebben) samen op één vierpersoonskamer leggen. In deze special ‘coronakamers’ passen we druppel-contactisolatie toe. Dit biedt, net als bij het influenzavirus, voldoende bescherming.

Het aantal (eenpersoons)kamers met onderdruk die nodig zijn voor strikte isolatie is erg beperkt. Het aantal besmettingen neemt snel toe en we verwachten op korte termijn meer bedden nodig te hebben dan er beschikbaar zijn. Doordat nu meerdere personen op één kamer kunnen verblijven, komen ook aanzienlijk meer bedden beschikbaar voor corona-patiënten. Alle patiënten op dezelfde kamer kunnen bovendien verpleegd worden, zonder omkleden of te verwisselen van beschermingsmiddelen. Dit scheelt aanzienlijk in tijd én bespaart het gebruik van schaarse  beschermingsmiddelen.

Alle andere beschermende maatregelen blijven gelden
Alle andere beschermende maatregelen blijven nog steeds van kracht en moeten worden nageleefd. Medewerkers die de ‘coronakamer’ in gaan moeten dus een isolatieschort, handschoenen, een chirurgisch mondneusmasker en een spatbril dragen. Ook moeten zij hun handen zorgvuldig desinfecteren met handalcohol. Op deze manier zijn zij goed beschermd tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor bezoekers van de coronapatiënten die op de kamer liggen. Op die manier borgen we de veiligheid van onze medewerkers, patiënten en bezoekers.

Uitzondering op het cohortbeleid geldt voor patiënten om andere redenen dan corona in ons ziekenhuis verpleegd worden. Wanneer zij tijdens hun opname coronaverschijnselen ontwikkelen, zullen we voor hen wel gebruik maken van de eenpersoonskamers met onderdruk.


Dit nieuwsbericht is 638 keer bekeken

X
X