SamenLoop voor Hoop: het financiële verhaal

Gepubliceerd op: 18 april 2019 11:09
Gewijzigd op: 18 april 2019 10:32

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: De 5e editie van de SamenLoop voor Hoop in Helmond vindt plaats op 29 en 30 juni op het sportpark van HAC, Molenven in Stiphout. Deze SamenLoop begint op zaterdagmiddag om 14.00 uur en eindigt de dag erop om 14.00 uur. Er wordt 24 uur voor KWF onderzoek gelopen, want 24 uur is ook de strijd die mensen met kanker elke dag opnieuw moeten aangaan.

“Zoveel mogelijk opbrengsten, zo laag mogelijke kosten”

In deze krant zijn al diverse artikelen verschenen die inzoomen op de aspecten die een rol spelen bij de organisatie van de SamenLoop voor Hoop. De financiële component is er daar één van, en die komt in dit verhaal aan de orde.

De inkomende geldstroom kent vele gezichten. Alle lopers betalen een individueel inschrijfgeld van € 15,- per persoon. Bij 1000 lopers heb je dus een opbrengst van 15.000 euro. Diezelfde lopers zijn verenigd in een team. En dat team onderneemt allerlei activiteiten om geld op te halen. “Dat kent vele varianten. Per team zoeken de individuele lopers bijvoorbeeld naar sponsoren in hun vrienden- en kennissenkring, dat levert vaak enige tientjes per individu op, vandaar ook de naam ‘tientjesactie’.” Van belang bij elk team is natuurlijk de kaars, de kaars die staat voor een herinnering, een toekomst. De kaars voor degene die de ziekte heeft, of die overleden is, of die vandaag aan het vechten is. Die kaarsenzak kun je kopen, het kost 5 euro, en op de kaarsenzak schrijf je de wens die je wilt.

Maar ook worden er festiviteiten georganiseerd in de maanden voordat de SamenLoop plaatsheeft waarbij genodigden kunnen sponsoren. “Zo is er in januari een benefiet-feest georganiseerd in een café waarbij een substantiële opbrengst is gerealiseerd”, put de penningmeester uit de historie.

En op de dagen zelf, in dit geval 29 en 30 juni, worden er superveel acties ondernomen door alle aanwezige teams. Ieder team heeft een eigen stand op het HAC-terrein, en die stand is 24 uur achter elkaar geopend. De teams verkopen van alles, van hamburgers en sushi tot zelfgemaakte kettingen en armbanden en gezondheidsmassages. “De creativiteit is enorm”, zo meldt het bestuur, “soms zelfs moeten we als organisatie het enthousiasme van de deelnemende teams enigszins temperen, omdat we niet drie stands kunnen hebben die erwtensoep verkopen.”

Kortom, alle lopers, alle teams dragen niet alleen bij om de verbinding en saamhorigheid invulling te geven, maar zijn er ook om KWF Kankerbestrijding van gelden te voorzien.

“En daarnaast zijn er ‘last but not least’ de zakelijke sponsoren, de vrienden, die allen de SamenLoop – om moverende redenen – vanuit hun bedrijf of organisatie een zeer warm hart toedragen.”

De organisatie heeft daartoe een sponsorcommissie die op allerlei manieren het Helmondse en Laarbeekse bedrijfsleven en hun vrienden benadert om bij te dragen.

Super(markt)-Team

De voorzitter van de sponsorcommissie vult aan: “We hebben een aantal succesvolle acties. Onder andere hebben we een selecte groep van  100 gerenommeerde Helmondse en Laarbeekse bedrijven de mogelijkheid geboden via de ‘Gouden Enveloppe-actie’ hun bijdrage kenbaar te maken. Dat wordt ook via de media kenbaar gemaakt om zo die bedrijven ook een podium te bieden.” En hij vervolgt: “Daarnaast hebben we sponsorpakketten voor ieder bedrijf dat wil deelnemen. Ook daar bieden we media-ruimte, zowel voorafgaand aan de Loop, als tijdens het weekend van de Loop.”  Zijn ogen twinkelen als hij verder vertelt, “We hebben alle supermarkten in ons gebied benaderd met de vraag of ze ons toegang willen geven tot hun klanten. We vragen dus niet de supermarkten om geld, we vragen hen om hun klanten de gelegenheid te bieden om hun statiegeldbonnen aan de SamenLoop te geven. Ook wordt aan de supermarkten gevraagd om een gezamenlijk Super(markt)-Team samen te stellen om mee te lopen. Tot nu toe hebben we enkel zeer positieve reacties ontvangen.”

De kosten

De penningmeester vraagt nadrukkelijke aandacht voor de ‘stille sponsoren’. “We hebben ons als doel gesteld om maximaal 10% aan kosten te hebben ten opzichte van de opbrengsten. Dat is een hele uitdaging, want welk bedrijf boekt een resultaat van 90% op omzet?” Om de organisatie van de SamenLoop in alle opzichten succesvol te laten verlopen moeten we kosten maken. Het afval moet worden geborgen en opgehaald, de muziek en de verlichting moeten er zijn, ontbijt voor de zondagochtend zal worden geregeld, het terrein moet vol met kramen, het entertainment wordt geprogrammeerd, waterflesjes, koffie, tenten, stroom ….. en nog veel meer”,  zo besluit hij. “En ook die bedrijven krijgen van ons podium-ruimte, want zonder hen kunnen we een evenement als de SamenLoop niet organiseren. Dat noemen we sponsoring in natura, ik ben superblij dat we die steun krijgen.“

Het resultaat voor KWF Kankerbestrijding en Inloophuis de Cirkel?

Natuurlijk is iedereen benieuwd naar het te verwachten resultaat van de SamenLoop voor Hoop in 2019. In 2017 haalden we netto € 54.000 op voor KWF Kankerbestrijding. Voor 2019 budgetteerden we een netto opbrengst van € 64.000, en zoals het er nu naar uitziet ligt onze prognose op € 70.000 De voorzitter van de SamenLoop voor Hoop droomt dit lustrumjaar van € 100.000. Het bestuur roept ieder die dit leest op om bij te dragen aan de doelstelling, en als het even kan die te overschrijden.


Dit nieuwsbericht is 230 keer bekeken

X
X