Politieke partijen bijeen

Gepubliceerd op: 8 februari 2018 10:30
Gewijzigd op: 7 februari 2018 15:43

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Helmond: Op zaterdag 3 februari organiseerde de ZLTO afdeling Helmond-Mierlo een bijeenkomst voor de politieke partijen van de gemeente Helmond.

Er zijn 3 agrarische bedrijven bezocht en er werd afgesloten met een lunch waarbij enkele onderwerpen die spelen binnen de gemeente die van belang zijn voor agrarische ondernemers aan de orde zijn gesteld. Er waren verschillende politieke partijen aanwezig, CU, Helmond Aktief, CDA, VVD, PvdA, Lokaal Sterk en D66.

De ontvangst was bij de paardenhouderij Stiphoutse Hoeve. Na een kort inleidend praatje van voorzitter Henk van den Boogaard waar het belang van boeren en tuinders ook in een stedelijk gebied van meerwaarde is voor de gemeente, is er een rondgang door het bedrijf gehouden.

Daarna is het melkveebedrijf van Jan de Brouwer aan de Lungendonk bezocht, vanaf de kalveren en het jongvee tot aan de melkkoeien die om de beurt de melkrobot bezochten.
De voor- en nadelen van beweiding werden besproken en de werking van de melkrobot is uitgelegd.

Tijdens de lunch zijn een aantal onderwerpen ter sprake gebracht waarover gediscussieerd wordt:

- Het gebruik van de 200 hectaren agrarische gronden die in het bezit zijn van de gemeente.
De gemeente Helmond heeft de gewoonte om dit in eigen beheer te houden. Door veranderde richtlijnen is het echter zowel voor de gemeente als voor de boeren interessant om deze rechtstreeks te verpachten.

- Zonne-weides, zoals gepland op Lierops grondgebied tegen Lungendonk aan, zijn niet gewenst. Er zijn voldoende daken ter beschikking, ook op openbare gebouwen in bezit van de gemeente zoals scholen en sporthallen, om zonnepanelen op te plaatsen.

- Snel internet in het buitengebied (via glasvezel) is zeer gewenst, ook voor agrarische bedrijven zoals bijvoorbeeld glastuinders.

- Het saneren van asbestdaken, voornamelijk van kleine schuurtjes zowel in het buitengebied als binnen de stad, kan een impuls gebruiken. De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft hiervoor een pilot lopen in bepaalde gemeentes, dit is een goed voorbeeld voor Helmond.

Eenzelfde bijeenkomst zal op 17 februari gehouden worden in Mierlo voor de politieke partijen van Geldrop-Mierlo.

Dit nieuwsbericht is 721 keer bekeken