Pleidooi voor de lokale Mkb’er

Gepubliceerd op: 6 februari 2020 16:16
Gewijzigd op: 6 februari 2020 10:56

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Op de dag van de ondernemer in november jongstleden kregen veel ondernemers een bloemetje van Tweede Kamerlid voor de VVD Thierry Aartsen. Thierry heeft onder ander de Mkb’ers in zijn portefeuille. Uitgever van Weekkrant De Loop, Ad Klaasen (voorzitter Wijkmanagement Helmond), zocht contact met hem. Dat resulteerde in een afspraak die maandag 27 januari plaatsvond in Helmond.

Bedreiging internet
Een goed gesprek volgde. Ad sprak zijn bezorgdheid uit over de toekomst van de lokale detaillist. Het oprukkende (buitenlandse) internet wordt steeds meer een bedreiging, maar meebetalen aan de BV Nederland, doet men niet, terwijl de lokale Mkb’er werkelijk voor alles opdraait. Er wordt voor de meeste producten geen belasting afgedragen, laat staan sociale premies om onze verzorgingsstaat mede in stand te houden. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid hier iets aan doet, laat de internet bazen meebetalen, zodat er eerlijke concurrentie ontstaat. Laat de Mkb’er niet in de kou staan, hij ervaart het zo: ‘Ad, onder hem komen de henneptelers en boven hem de witte boorden criminaliteit, en de Mkb’er? Die betaald het gelach.’

HellemondGift Waardebon
Ad presenteerde ook de HellemondGift waardebon. Helmond heeft zo een bescheiden antwoord op het oprukkende internet. Een bon die alleen inbaar is bij meer dan 120 Helmondse ondernemers. Inmiddels is er voor meer dan 200.000 euro in omloop. Ook de ondernemers zelf kunnen bijdragen. Sponsoring? Doe het met HellemondGift waardebon.

Inmiddels wordt de bon ook omarmd door de gemeente, zorg en onderwijs. Thierry was enthousiast over dit initiatief en nam documentatie hierover mee.

Ondernemerfonds Helmond/Wijkmanagement
Ook het Ondernemersfonds Helmond werd besproken. Thierry kende het onder andere van zijn woonplaats Breda en ondersteunde dit van harte. Ad: ‘De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de wijken van Helmond, verenigd onder Wijkmanagement Helmond, zijn zeer enthousiast over het Ondernemersfonds. Eindelijk zijn er structureel beschikbare  financiën, bijeengebracht door de belanghebbenden en zonder Free Riders. Iedereen doet mee om projecten op te starten in de wijken. Leefbaarheid staat hierbij hoog in het vaandel, immers in een goed functionerende gemeenschap kan iedereen gedijen, ook de ondernemers. Ook wordt vanuit de ondernemers volop samenwerking gezocht met de sectoren Onderwijs, Zorg, Cultuur, Sport en Buitengebieden. Men leert elkaar kennen en waarderen. Cross over projecten staan hoog in het vaandel en een eerste financiële toezegging lijdt vaak tot het aanhaken van andere sectoren en dus voortgang van projecten. Een hele dikke plus voor alle belanghebbenden.’

Thierry nam zich het gesprek en de boodschap ter harte en kon hiermee zijn pleidooien voor de MKB’er in het hoogste bestuursorgaan van Nederland ondersteunen. Een foto werd gemaakt, natuurlijk leest hij ook Weekkrant De Loop Helmond.


Dit nieuwsbericht is 187 keer bekeken

X
X