Oprichting taskforce koopkrachtcrisis
onder regie gemeente Helmond

Gepubliceerd op: 29 september 2022 10:03
Gewijzigd op: 29 september 2022 10:07

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina
Aanpak koopkrachtcrisis, Wijkmanagement Helmond sluit aan

HELMOND | Omdat de landelijke overheid nog aan het nadenken is over ondersteunende maatregelen voor het MKB en er niet verwacht wordt dat deze voor half november gecommuniceerd worden, heeft Gemeente Helmond het initiatief genomen om NU aan de slag te gaan met de uitdagende problematiek voor de ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners en niet af te wachten. Niemand heeft er immers baat bij als het MKB kopje onder dreigt te gaan! Hiervoor is een taskforce “Koopkrachtcrisis” opgericht.

Het zal niemand zijn ontgaan: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden geconfronteerd met sterk stijgende kosten. Voor veel mensen dreigen de kosten hoger te worden dan hun inkomsten. Dat geldt niet meer alleen voor inwoners met een minimuminkomen. Ook inwoners met een (midden) inkomen boven het minimum, die voorheen wel rond konden komen, raken nu in de knel. Een steeds groter wordende groep inwoners komt daardoor in de problemen. De situatie is niet langer houdbaar. Ingrijpen vanuit de overheid is nodig om te zorgen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden. Allereerst is dat een taak van de Rijksoverheid. Daarnaast moet ook de gemeente zich maximaal inspannen om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te steunen.

De sterk gestegen energierekening en de veel duurdere boodschappen zijn op dit moment het grootste probleem. Vanuit Helmond komen veel zorgelijke signalen. Denk daarbij aan:

Een toename van betalingsachterstanden bij woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven.Een toename van (financiële) advies- en hulpvragen bij onze afdelingen Zorg & Ondersteuning en
Schulddienstverlening.Een stijging van aangevraagde subsidies, onder andere door gestegen kosten.Stapeling van financiële zorgen bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) als gevolg van hoge energielasten, stijgende inkoopprijzen, personeelstekorten en nog niet afgeloste coronaschulden.De kosten voor vrijwilligersorganisaties in onder andere sport en cultuur lopen op.Toenemende stress en onrust bij inwoners en ondernemers.


Aanvullende inzet gemeente Helmond
Men hoort en ziet in de stad dat er veel onzekerheid is over het effect van de rijksmaatregelen gepresenteerd op Prinsjesdag, maar of deze daadwerkelijk voldoende verlichting bieden voor de komende winter? De gemeente en haar partners vinden het noodzakelijk om op korte termijn extra ondersteuning (via de begroting) te bieden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die ondanks de landelijke maatregelen kopje onder dreigen te gaan.

Samenwerking met partners
De gemeente Helmond heeft daarom direct contact gezocht met vertegenwoordigers van onder meer ondernemers, woningbouwcorporaties, cliëntenorganisaties, maatschappelijke organisaties, verenigingen, onderwijs, zorg en welzijn en Senzer om de aanpak verder vorm te geven.
Na een verkennende bijeenkomst zijn er drie subteams geformeerd (gericht op inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners). Wijkmanagement Helmond (onderdeel van Ondernemersfonds Helmond) heeft met een aantal andere partijen zitting genomen in een tweetal subgroepen:
1. gericht op ondernemers en
2 gericht op maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, cultuur, onderwijs etc).

Samen gaan ze inzetten op twee sporen:

Hoe kunnen we, aanvullend op de aankomende landelijke steunmaatregelen, de werkgever op korte termijn helpen?Hoe kan men de ondernemer op korte termijn helpen?


Laten we vooral solidair zijn met elkaar en elkaar helpen. Hoe? Dat kan al door actief mee te denken in oplossingen. Goed idee of een oplossing voor een probleem? Deel het en stuur een e-mail naar info@wijkmanagementhelmond.nl Natuurlijk kunnen ondernemers terecht met hun vragen bij: info@wijkmanagementhelmond.nl.


Dit nieuwsbericht is 202 keer bekeken

X
X