Op bezoek in de wijk

Gepubliceerd op: 29 november 2018 11:42

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Afgelopen donderdag, 22 november, heeft wijkmanagement Helmond weer een bezoek gebracht aan diverse wijken in Helmond. Dit gebeurde in het gezelschap van: de bestuursleden van het Wijkmanagement; Ad Klaassen, Peter Martens, Paul Lambrechts, Cor van Rijsingen, aangevuld met de wijkmanager Hennie de Gooijer en stagiaire Imane Channouf. Vanuit de gemeente Helmond; wethouder van Bree, Adil Marra, Dirk van Hombergh. De raadsleden Jan Roefs, Berrry Smits, Tiny Kuypers, Lara Tamarinof, Anja Spierings-van Deursen waren er ook bij. Vanuit de winkelcentra Willemijn Noordermeer, Wim Brouns en René van Dal. Wethouder de Vries en Frank Rietveld zijn bij enkele punten even aangeschoven.

‘’We starten dit keer in Brandevoort. Hier ontmoeten we Lex van Gennip en Jet Uijen. 4 jaar geleden is hier, in samenwerking met de gemeente, gestart met het ontwikkelen van een plan met als doel om meer reuring te creëren op het plein de Plaetse. Dit in het kader van de leegstand. De wijkraad Brandevoort heeft dit vertaalt naar een vergroeningsslag voor de, nu heel erg, versteende Plaetse. Hierop is een tegenvoorstel van de gemeente gekomen met o.a. de opmerking dat er afstemming moest plaats vinden met de winkeliers, Dickensnight en Brandevoort In Actie. Beide hebben plaatsgevonden en de reactie is teruggegeven aan de gemeente. In de maand december worden nog 2 overleggen gepland en hopelijk kunnen we het plan dan definitief maken. Ook ligt er nog een wens voor een openbare fietspomp bij het station en een starterssubsidie.Hierna vervolgen we onze weg naar het Utrechtplein, waar ook wethouder de Vries aansloot. Hier zijn 2 ondernemers gevestigd die hun zaak goed op orde hebben, maar de omgeving van deze winkels liet te wensen over. De begroeiing was niet gesnoeid , maar nu wel. Er wordt samen met de Belangengroep Rijpelberg gekeken of kerstverlichting aan kan worden gebracht voor de sfeer. Vervolgens lopen we naar de Wederhof waar zojuist een nieuwe Jumbo is geopend. Door de wijkbewoners wordt het postpunt en een geldautomaat gemist, dit wordt genoteerd.Hierna gaan we naar Winkelcentrum de Bus. De oversteek bij Nieuwveld van het winkelcentrum naar de Eeuwsels is erg onduidelijk. Auto’s rijden hard en de overstekers lopen langzaam. Het is niet bekend of er ongelukken gebeuren, maar het mag niet zo zijn dat er eerst iets mis moet gaan voordat er maatregelen genomen worden. Er wordt een voorstel gedaan over het project ‘denk aan max’ of blixemmarkering. De winkeliers kunnen hiermee aan de slag met Wijkraad Helmond-Noord. Er lag al jaren een wens voor een oplossing voor alle vuilcontainers rondom het pand en die is er inmiddels gevonden voor het restafval. Voor papier wordt nog een oplossing gezocht.

Na een overheerlijke lunch bij de Brandevoortse Hoeve rijden we naar de Azalealaan. We komen hier al 4 jaar met hetzelfde probleem: parkeren. Evenals vorig jaar, biedt de Jumbo aan om op het terrein achter het TOV-gebouw een winkelwagenvanger te plaatsen. Het wordt hier dan iets drukker en zorgt voor een veiliger gevoel, ook voor het personeel van de Hilt, die, volgens onderzoek, veel van de aanwezige parkeerplekken innemen. Daarnaast is er veel overlast in de buurt rondom het Leger des Heils, hierdoor worden klanten afgeschrikt. Voorgesteld wordt om een tijdelijke blauwe zone te maken als proef.

De reis vervolgt zich naar Mierlo-Hout. Ook hier is tussen de winkelpanden sprake van een onduidelijke oversteek. Deze is echter al gemarkeerd en meer kunnen we niet doen. Voor de kerk is er ook een probleem. Er is hier een bushalte maar de bus komt niet meer door Mierlo-Hout. Regelmatig levert dit opstoppingen richting het winkelcentrum. In 2019 gaat de Mierloseweg dicht. Er wordt in die periode gemeten wat dit betekent voor het verkeer in de Hoofdstraat. We zetten onze weg voort naar het Combicentrum. Dit winkelcentrum kenmerkt zich door de vele zelfstandige ondernemers. De Emté wordt binnenkort Jumbo, het enige nadeel hiervan is dat de ingang bij het Patronaat komt te liggen. Er ligt hier ook een wens voor een camerasysteem. Het wachten voor de aanleg is een uitleescentrale, maar er is goed nieuws; deze komt op de Automotive campus. Dan kunnen we hier werk van gaan maken.Als laatste bezoeken we de Vondellaan. Hier is onlangs een nieuwe eigenaar gekomen en die is het winkelcentrum flink aan het opknappen. De bloembakken die er nog staan zijn een ergernis, ze zijn niet onderhouden. Aan de achterkant van de winkels staan de schuren van de huizen daarboven, aan de kant van de Kamenij. Er staat een rij bomen tussen de muren en die vernielen de schuren, er is een verzoek om deze weg te halen.
Op de terugreis blikt wethouder van Bree terug op deze dag en hij geeft aan dat hij teleurgesteld is dat er nog steeds geen oplossing is voor de Azalealaan, terwijl andere zaken op onze werkbezoeken wel opgelost worden. Vandaag hebben een mooi gezelschap bij ons. We willen deze traditie ook graag voortzetten; 1 dag in de zomer en 1 dag in de winter. Ook onze voorzitter kijkt met genoegen terug op deze dag en beaamt dat dit toch wel een gevolg is van het Ondernemersfonds Helmond en dat we een goede samenwerking hebben met de verschillende sectoren.’’

Hennie de Gooijer wijkmanager Helmond


Dit nieuwsbericht is 271 keer bekeken

X
X