Ons burgerpanel over: Een tweede coffeeshop in Helmond

Gepubliceerd op: 6 juni 2019 9:51

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Door: Trudy Veenhuys

Helmond: In de gemeentelijke politiek in Helmond is de vraag of er een tweede coffeeshop zou moeten komen actueel. Voor ons deze maand een reden om ons burgerpanel van TipDeLoop enkele vragen te stellen over “Drugs in Helmond”.  Nu al kunnen we u de resultaten laten zien over dit onderwerp. De personen die de enquête hebben ingevuld,  vormen in de rest van dit artikel “deelnemers”.

“Drugs” is de verzamelnaam voor genees- en genotmiddelen die een meer of minder “drogerende” (verdovende, opwekkende en/of hallucinerende werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden. Momenteel is er in Helmond één coffeeshop (in de Wolfstraat).

Als eerste vroegen we de deelnemers zich uit te spreken over de stelling “Ik voel me wel eens onveilig in mijn woonwijk als gevolg van drugshandel, drugsgebruik en/of de productie van drugs”

Met deze stelling is 32% het (zeer) eens, 28% is neutraal en 41% is het met deze stelling (zeer) oneens. Uit de gegeven toelichtingen blijkt, dat het merendeel van de deelnemers wel weet dat er drugs verhandeld worden, maar niet in hun buurt en de plekken waar dat wel lijkt te gebeuren, worden door hen gemeden.

Tekst loopt door onder grafieken

Op de vraag of er drugsgerelateerde zaken in de eigen woonwijk plaatsvinden, konden de deelnemers meer antwoorden geven. Voor 19% speelt dit soort zaken niet in de eigen woonwijk en 27% weet het niet. Bij 97% van de deelnemers spelen wel enkele drugsgerelateerde zaken. Bij 44% hiervan gaat het om drugshandel op straat of vanuit/vanaf een voertuig (auto of scooter) en bij 10% om drugshandel vanuit een pand (onder andere de coffeeshop). Van de deelnemers ziet 16% dat op straat drugs gebruikt worden en 12% heeft het vermoeden dat er een hennepkwekerij in hun wijk zit.

Op de vraag of deze drugsgerelateerde zaken de afgelopen 12 maanden zijn toe- of afgenomen, antwoordt 32% dat dit is toegenomen, 35% zegt dat het gelijk is gebleven. Voor 4% is het afgenomen en 28% geeft aan het niet te weten.

We vroegen de deelnemers vervolgens of men specifieke locaties kan benoemen waar sprake is van drugsgebruik en/of drugshandel. Men kon meer antwoorden geven. 63% kan geen locaties noemen, 30% noemt locaties waar drugs worden gebruikt en 21% noemt locaties waar drugs worden verhandeld. De genoemde locaties voor gebruik en handel komen veelal overeen: Stadscentrum (verschillende locaties), Ameideplein, Koninginnewal, Bakelse bossen, bij de watertoren, Heistraat, Hortensiapark, Helmond Noord (rondom het Ter Aa College), Azalealaan, De Warande, hangplekken en bij het NS-station.

Met de stelling of er in Helmond een tweede coffeeshop zou moeten komen (de gemeenteraad heeft deze wens uitgesproken) is 50% het (zeer) oneens, 19% staat hier neutraal tegenover, 26% is het (zeer) eens en 5% zegt het niet te weten.

De voorstanders geven als toelichting dat er blijkbaar behoefte is aan drugs en dat bijkomende problematiek rondom straathandel en gebruik op straat dan beter kan worden tegengegaan, al vinden sommigen dat dan ook de inkoop door coffeeshops gelegaliseerd moet worden. Van de voorstanders noemt 20% een andere reden, namelijk betere controle, stoppen van illegale handel en “je kunt je kop niet in het zand steken voor een miljardenindustrie”. De tegenstanders geven verschillende toelichtingen. De een vindt dat meer aanbod tot meer gebruik leidt; anderen vinden dat met een tweede coffeeshop de overlast niet zal afnemen; sommigen vinden het belachelijk dat kweken en handelen niet mogen en verkoop (in coffeeshops) en gebruik wel. Meer specifiek gevraagd vindt 31% van de tegenstanders van een tweede coffeeshop dat dit meer overlast geeft; 20% vindt dat dit leidt tot een toename in drugsgeweld, 36% vindt één coffeeshop voldoende, 17% geeft geen nadere reden en 21% noemt andere redenen, zoals: actiever beleid voeren om drugs te verminderen, het nodigt uit tot meer drugsgebruik en een tweede coffeeshop heeft een aanzuigende werking. Sommige deelnemers vinden dat de handel in en overlast van hard drugs (pillen en erger) een veel groter probleem zijn.

Tot slot vroegen we het burgerpanel of er nog tips zijn voor gemeente en politie.

Van de deelnemers heeft 20% geen tip. 13% Vindt dat de huidige situatie goed is en dat gemeente en politie zo moeten doorgaan en 37% vindt dat men eens of vaker moet gaan kijken op bepaalde locaties en naar bepaalde personen: neem klachten van burgers (bijvoorbeeld over overlast veroorzakende blowende buurjongens) meer serieus, wees alerter, kom sneller als bewoners de hulp van politie inroepen.

Zo’n 30% van de deelnemers geeft wel tips. Zo vinden enkele deelnemers dat de aanpak veeleer zit in het niet tolereren dat men troep veroorzaakt en een sociaal beleid dat ook het criminele circuit goede alternatieven kan bieden. Helmond is al heel goed bezig, ga zo door. Anderen geven als tip om omwonende goed te betrekken bij een eventuele locatie voor een tweede coffeeshop. Zet meer tijd en personeel in om meer en beter te handhaven, luister goed naar de mensen in de wijken die last hebben van handel in en gebruik van drugs. Lik op stuk - beleid bij de aanpak van drugsgerelateerde zaken.

Conclusies

Uit deze vragenronde blijkt, dat een grote meerderheid op de een of andere manier overlast of hinder ondervindt van drugsgerelateerde zaken in de eigen woonwijk. Het gaat dan vooral om gebruikers van drugs in de openbare ruimte en in mindere mate om handel vanuit voertuigen en,  soms, panden. Er zijn vele locaties genoemd.

In tegenstelling tot de gemeenteraad, is de helft van de deelnemers géén voorstander van een tweede coffeeshop. Als die er dan toch moet komen, vindt men dat dit in goed overleg met de omwonenden moet gebeuren.

U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel!

Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel TipDeLoop via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl. Wij nodigen vooral ook jongeren uit om deel te nemen.


Dit nieuwsbericht is 379 keer bekeken

X
X