OMO Scholengroep Helmond innovatief in crisistijd

Gepubliceerd op: 18 maart 2020 10:48

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Het coronavirus legt het openbare leven lam, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om leerlingen toch zo goed mogelijk te blijven voorzien van goed onderwijs. Afstandsonderwijs, weliswaar, gebruikmakend van alle digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Bij de vier middelbare scholen van OMO Scholengroep Helmond is de hele week hard gewerkt aan een onderwijsprogramma in bijzondere tijden.

Onderwijs op afstand
“Leerlingen juichten op Instagram wat af bij het nieuws van de regering”, glimlacht woordvoerder Perry Vermeulen. “Maar van vakantie is natuurlijk geen sprake.” Sinds anderhalve week heeft de scholengroep een crisisteam, verantwoordelijk voor de bovenschoolse coördinatie. “We weten niet wanneer we weer op een normale manier onze leerlingen kunnen ontvangen, voorlopig houden we ons vast aan 7 april. Ondertussen continueren we zo goed en kwaad als mogelijk ons onderwijs. Onze vierhonderd collega’s gaan hun lessen online aanbieden. De crisis zorgt voor een boost van innovatieve onderwijsvormen. We worden aangesproken op onze creativiteit, in een snelkookpan gaan docenten aan de slag met educatie op nieuwe manieren.” Directrice Jule Frantzen van het Dr.-Knippenbergcollege geniet van de energie op haar school. “Docenten zetten al de hele week samen de schouders eronder. Bij aardrijkskunde worden filmpjes gemaakt, bij wiskunde zie ik ze aan de slag gaan met powerpoints met hoorcolleges. Lessen worden wekelijks online aangeboden en natuurlijk is er ruimte voor interactie. Voor vragen, voor het helpen van elkaar, voor samenwerking en inspiratie. De mentorlessen blijven belangrijk, alleen nu online. Hoe gaat het? Waar loop je tegenaan?”

Digitale aanjagers
Op het Vakcollege Helmond en de Praktijkschool Helmond hebben deskundige docenten workshops gehouden voor hun collega’s, zodat iedereen de digitale vaardigheden zo goed mogelijk onder de knie krijgt. “Ook op onze school hebben we vooroplopers”, laat Ruud van de Westerlo van het Carolus desgevraagd weten. “Ze zijn echte aanjagers, dankzij hen kunnen we onze leerlingen optimaal bedienen. Microsoft Teams biedt mogelijkheden, naast allerlei andere tools, maar leidend blijft bij ons het bekende Magister. Via dat platform bieden we lesstof en huiswerk aan.” Groepen leerlingen druppelen de school binnen. Ze maken hun kluisjes leeg en nemen lesmateriaal in ontvangst; denk aan werkboeken en examentraining. “Onze eindexamenkandidaten goed voorbereiden is een prioriteit in deze weken”, zegt Van de Westerlo. De scholengroep vraagt ouders en leerlingen om hun e-mail goed te blijven lezen. Rector Paul Metzemaekers: “Als dit allemaal achter de rug is, kunnen we in ieder geval terugkijken op een tijd waarin we leerlingen zo inspirerend mogelijk hebben bediend. Deze weken zijn een grote uitdaging voor ons allemaal; een positief effect haalt het onderwijs uit de nieuwe, aansprekende werkvormen en de moderne leeromgeving die ontstaat.”


Dit nieuwsbericht is 299 keer bekeken

X
X