Nieuwe opleverdatum nodig voor het Huis voor de Stad

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 16:47

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

HELMOND Geduld is een schone zaak, ook nu als je te horen krijgt dat er een nieuwe opleverdatum aankomt voor het Huis voor de Stad. De opleverdatum voor het Huis voor de Stad is verplaatst naar april 2024. Het Huis voor de Stad begint weliswaar steeds meer zijn definitieve vorm te krijgen. Het duurt niet lang meer voordat het volledige gebouw wind- en waterdicht is en de focus van de werkzaamheden naar binnen verschuift. Tegelijkertijd is in de afgelopen periode ook duidelijk geworden dat de bouw in deze laatste fase minder snel verloopt dan gepland. De geplande opleverdatum in september 2023 is niet langer haalbaar.

Nieuwe planning noodzakelijk

Zoals het er nu uitziet, wordt er in de nieuwe planning vanuit gegaan, dat het Huis voor de Stad pas in april 2024 in gebruik genomen kan worden. Het totaal aan werkzaamheden voor het Huis voor de Stad, gaan veel langer duren dan was gepland. Gedurende het bouwproces zijn er op het ontwerp wijzigingen doorgevoerd, die voortkomen uit onvoorziene veranderingen tijdens de bouw. Het gevolg hierdoor is dat dit tot meer of minder werk heeft  geleid. Deze noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp, hebben een grote impact gehad op de planning. Het zijn wijzigingen waar je in bijna elk bouwproces wel eens mee te maken krijgt. Er wordt nu druk gewerkt om samen met de aannemers naar een definitieve planning te kijken en kunnen de hieruit voortkomende kosten vastgesteld worden. Hoe de nieuwe planning er precies uit gaat zien en welke financiële consequenties dit heeft, is op dit moment dus nog niet duidelijk.

Financiële consequenties

Deze inzet is erop gericht, om gezamenlijk te bekijken hoe het mogelijk is om de vertraging en de financiële consequenties zo klein mogelijk te houden. Het Huis voor de Stad is duurzaam en ook is er bij het Huis voor de Stad, een bewuste keuze gemaakt om dit gebouw te laten voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Ook is het Huis voor de Stad niet meer op het gasnetwerk aangesloten. Het is door de hoge isolatie van het Huis voor de Stad en de WKO-installatie, zeer zuinig in zijn energieverbruik en wekt zijn eigen energie op. Hiervan zal de gemeente in de aankomende jaren financieel de vruchten plukken. Het Huis voor de Stad is een open en toegankelijk gebouw, voor alle Helmondse inwoners. Het zal ook een betere dienstverlening voor de Helmondse inwoners, organisaties en ondernemers in Helmond bieden. Dit komt voort uit de kerntaken van de gemeente, die zijn gebundeld onder één dak. De ingebruikname van het nieuwe Huis voor de Stad rond april 2024 geldt hiervoor als startmoment. Lees het laatste nieuws over het Huis voor de Stad op www.helmond.nl/huisvoordestad.


Dit nieuwsbericht is 80 keer bekeken