Nieuwe natuur met ’t Gulden Land

Nieuwe natuur met ’t Gulden Land
Gepubliceerd op: 15 juli 2021 13:58

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

REGIO Waterschap Aa en Maas gaat samen met de gemeente Helmond en de gemeente Laarbeek een nieuw natuurgebied ontwikkelen: ’t Gulden Land. Het gebied situeert zich van de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord. ‘De naam ’t Gulden Land verwijst naar de Gulden Aa die door het gebied stroomt en het Gulden Huys dat vroeger in het Aarle-Rixtelse deel van het gebied stond. We gaan de komende jaren samen werken aan het versterken van de natuur, water, cultuurhistorie en recreatie in het gebied’, staat te lezen op de website van het Waterschap Aa en Maas.

Locatie
‘Het projectgebied ligt ten oosten van Aarle-Rixtel en ten noorden van Helmond. Het betreft een gebied dat voornamelijk gericht is op agrarisch- en natuurgebruik. Het gebied wordt begrensd door de Oude tak van de Zuid-Willemsvaart, de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de wijk ‘De Eeuwsels’. Inclusief de kanalen is het gebied waar concrete maatregelen kunnen gaan plaatsvinden ongeveer 275 ha. De Aa en de Gulden Aa doorkruisen het gebied.’

Wat gaat gebeuren?
‘Het waterschap gaat in het gebied de volgende opgaven realiseren en oplossen:
• We gaan 2,5 km van de Gulden Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek;
• We gaan 1,1 km van de Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone;-
• In het natuurgebied de Bundertjes herstellen we een deel van de Aa en maken we de stuw bij Aarle-Rixtel vispasseerbaar;
• We vernatten 18,7 hectare verdroogd natuurgebied en richten het gebied in met de daarbij horende flora en fauna;
• We lossen de bestaande knelpunten die wateroverlast veroorzaken op.’


Dit nieuwsbericht is 322 keer bekeken

X
X