Militaire onderscheidingen voor Henri Kessels

Gepubliceerd op: 2 december 2019 9:22

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen
Gepubliceerd in: Voorpagina,

Helmond: Zaterdagavond  30 november heeft mevrouw P.L.N. ( Lien) Kessels-Kho, uit handen van loco-burgemeester Erik de Vries, postuum twee belangrijke militaire onderscheidingen uitgereikt gekregen voor haar man wijlen Henri Kessels, namelijk: Het Mobilisatie Oorlogskruis en Het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne. Deze uitreiking werd speciaal gedaan op de dag, dat mevrouw Lien Kessels-Kho, haar negentigste verjaardag met de hele familie vierde. De heer Henri Kessels is in  2012 overleden.

De heer Kessels trad op 17 november 1938 in dienst bij het 3e Bataljon Genietroepen in Tjimahi. Op 12 jannuari 1939 ging de heer Kessels een verbintenis aan met het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, kortweg KNIL, voor een periode van zes jaar. De oorlog kwam en spoedig werd hij uitgezonden naar en ingezet in 'de Oost'. Op 8 maart 1942 werd de heer Kessels in Bandoeg  krijgsgevangene.  Een lange periode van gedwongen tewerkstelling volgde. Wonder boven wonder heeft de heer Kessels alles overleefd, op 15 augustus 1945 capituleerde Japan.

Op 12 september 1945 werd hij geplaatst bij het Genie Magazijn te Balikpapan en bevorderd tot korporaal. Later ging dit over in het subkader Genie- en verbindingstroepen te Batavia. Vervolgens volgde nog Leger Genietroepen Meester Cornelis en op 2 augustus 1950 het Nederlands Raijons Commando Djakarta.

Om erkenning te geven voor de enorme inzet voor het leger is door het Ministerie van Defensie postuum  toegekend aan de korporaal van het voormalig  Koninklijk Nederlands- Indisch Leger: wijlen Henri Florent Kessels.

Dit alles is mogelijk gemaakt door het belangeloze werk van de heer Marco Huysdens. Hij zet zich enorm in om ( inmiddels voor zo’n 250) KNIL militairen, verzetsstrijders en andere oorlogsveteranen de hen toebehorende onderscheidingen te laten toekennen en uitreiken.

Foto; Henk van Dijk


Dit nieuwsbericht is 392 keer bekeken

X
X