Lokale media: waardevol of niet?

Gepubliceerd op: 27 maart 2020 9:53
Gewijzigd op: 22 april 2020 9:30

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: In tijden van een (corona)crisis is de media belangrijk, vooral de lokale media. Zo blijft u als inwoner op de hoogte van wat er allemaal speelt. Maar: wat vindt de Helmonder van het aanbod van lokale media? Hoe volgen zij het nieuws en hebben zij nog goede ideeën voor de lokale nieuwsvoorzieningen? Voor Weekkrant de Loop een goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een onderzoek naar de mening van de Helmonders.

Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het burgerpanel Tip Helmond kreeg vier vraagstellingen voorgelegd over dit onderwerp. In dit artikel delen we graag de resultaten met u.”

In Helmond kunt u gebruik maken van verschillende lokale nieuwsbronnen (papier, internet, tv en radio). Voorbeelden van kranten zijn Weekkrant de Loop Helmond (gratis), Weekkrant Traverse (gratis) en het Eindhovense Dagblad (betaald). Daarnaast zijn er diverse internetsites zoals Ditisonzewijk (DIOW) en de Weblog van Helmond. Niet alleen kunt u het lokale nieuws volgen via de krant en sites, via Omroep Helmond kunt u ook radio luisteren en (nieuws)programma bekijken.

Hoe volgt u het lokale nieuws in de gemeente Helmond?

De meerderheid van de respondenten, 78%, antwoorden dat zijn het nieuws volgen via regionale huis-aan-huis kranten. 57% gaat het internet op en 40% haalt het nieuws uit landelijke dagbladen. 19% luistert naar de radio en 27% kijkt naar TV voor het nieuws. 13% geeft aan dat zij het nieuws anders volgen. Zij geven hierbij als toelichting de website van het Eindhovens Dagblad (ED), maar ook diverse wijkbladen worden genoemd. 1% geeft aan geen lokaal nieuws te volgen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat er geen interesse is in het lokale nieuws.

Hoe vaak volgt u het lokale nieuws?

De meerderheid van de respondenten, 73%, volgt dagelijks het lokale nieuws. Hierbij wordt aangegeven via het ED of via internet en sociale media. 23% volgt het nieuws wekelijks, 2% eens per twee weken en 2% maandelijks of minder dan maandelijks. 1% weet het niet. “Ik volg het nieuws als het ‘toevallig’ langskomt per krantje of via Omroep Helmond”.

Waar haalt u het lokale nieuws vandaan?

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De meeste respondenten geven aan dat het nieuws wordt gevolgd Op deze vraag antwoordt 79% dat zij het nieuws volgen via Weekkrant De Loop Helmond. 61% volgt het via Weekkrant Traverse en het Eindhovens Dagblad en 51% volgt het nieuws via het ED.nl. 34% geeft aan het nieuws te volgen via DIOW en 30% volgt het via sociale media kanalen. 23% raadpleegt de Weblog van Helmond, 13% kijkt regelmatig op In De Buurt Helmond en 9% surft naar www.helmondnu.nl. 9% geeft aan dat ze het nieuws anders volgen. Een aantal respondenten geeft aan dat ze dit doen via de lokale wijkbladen, Omroep Brabant of het Weekblad voor Deurne.

Hoe denkt u over het aanbod aan lokaal nieuws in de gemeente Helmond?
Dat het aanbod (zeer) voldoende is, vindt 72% van de respondenten. “Er is genoeg aanbod, maar het nieuws mag in veel gevallen wel wat positiever”, vindt één van de respondenten. 15% staat er neutraal in en 10% vindt het aanbod (zeer) onvoldoende. 3% weet het niet.

Het aanbod aan lokaal nieuws is divers. Op dit moment zijn er verschillende lokale nieuwsbronnen die geen (overheids)subsidie krijgen in Helmond. Omroep Helmond (OH) en Dit Is Onze Wijk (DIOW) zijn de enige partijen die al eerder een (overheids)subsidie hebben ontvangen en die nu ook weer een aanvraag hebben ingediend.

Hoe denkt u over het verschaffen van subsidies aan lokale nieuwsbladen?

“Het huidige plan behouden en subsidie verschaffen aan enkele nieuwsbronnen”, vindt 30% van de respondenten. 37% vindt dat, wat hen betreft, alle lokale nieuwsbronnen subsidie mogen ontvangen. 15% vindt het niet nodig dat er subsidie wordt verschaft. 13% weet het niet. “Ik heb, buiten het lezen van een aantal artikelen, geen idee hoe het gesubsidieerd wordt”, luidt een van de toelichtingen. 5% heeft zelf een idee over hoe het kan. Zo vinden enkele respondenten dat de lokale kranten moeten worden samengevoegd tot één krant om zo een sterke titel te krijgen. Een andere respondent vindt dat er een lokaal blad aangewezen moet worden en dat deze financieel moet worden bijgestaan.’

Zou u bereid zijn om voor het lokale nieuws te betalen in de vorm van een abonnement?

Een meerderheid van 66% ziet dit niet zitten en antwoordt met ‘nee’. “Ik heb al een abonnement op het ED’, is een veelgenoemd antwoord.  28% zou wel bereid zijn om te betalen, afhankelijk van de prijs. “Als dat gebeurt dan is het risico enorm dat mensen die zich toch al bijna niet informeren en toch al amper lezen nog minder gaan lezen. Dat kost de maatschappij vele malen meer dan investeren in lokale media”, zegt een respondent. Een kleine 3% zou er wél voor willen betalen. De rest van de respondenten, 3%, weet het niet.

Zou u bereid zijn om voor het lokale nieuws te betalen in de vorm van gebruik (per artikel)?

Maar 1% zou hiertoe bereid zijn. 76% zou dit niet doen en 22% zou het misschien doen. De overige 2% weet het niet.

Stel: u bent eigenaar van een lokaal nieuwsblad en u heeft de opgave om meer inwoners in Helmond te bereiken met lokaal nieuws, wat zou u dan als eerste doen/veranderen?

Op deze vraag zijn tientallen suggesties gegeven zoals een bredere focus leggen op digitaal nieuws, actiever omgaan met sociale media, twee lokale titels in Helmond samenvoegen tot één titel en samenwerkingen aangaan.

U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel!

Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel TipDeLoop via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl.


Dit nieuwsbericht is 156 keer bekeken

X
X