Lezing door Rogier Verkroost: Een klein besluit met grote gevolgen voor Helmond

Gepubliceerd op: 11 april 2019 18:04
Gewijzigd op: 11 april 2019 12:25

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Binnenstad: De invloed van oud-minister Gruijters op de ontwikkeling van Helmond is nauwelijks te overschatten. Hoewel Hans Gruijters maar een klein deel van zijn leven in de stad woonde, maakte hij tijdens zijn bewind als minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Hans Gruijters werd in 1931 in Helmond geboren in een familie die model stond voor het gezinsleven van de katholieke zuil. De uiterst intelligente Hans bleek echter zijn eigen visie te hebben op het leven en op hoe de samenleving moest worden ingericht. Op school werd hij al Pietje politiek genoemd omdat hij steeds de discussie aanging. En zijn betrokkenheid bij de samenleving bracht hem in de politiek. Eerst de VVD, waar hij in botsing kwam met de conservatieve krachten en daarna D66, waarvan hij een voorname medeoprichter was. Zijn politieke overtuiging was erop gericht Nederland te ontzuilen en het democratisch stelsel daarop in te richten.

In zijn jeugd lonkte het vrijzinnige Amsterdam waar hij helemaal op zijn plaats was. Al kreeg de jonge Hans zijn eerste baan nog in Helmond bij de textielfabrikant Hatema, waar hij bestuurssecretaris was. In die functie onderhandelde hij al met stadsbestuurders over politieke besluiten. Ook leidde hij een reorganisatie die hem aanvankelijk niet populair maakte. Zijn leven nam echter een nieuwe wending toen hij in Amsterdam de Bamboo Bar begon. En toen die eenmaal goed draaide kon hij een ambitie waarmaken om journalist voor het Algemeen Handelsblad te worden. Amsterdam was jarenlang zijn thuisstad, al kon hij het ook niet laten zich te bemoeien met de oprichting van D66 Helmond. Iets dat tot een landelijk breed uitgemeten soap zorgde.

Het hoogtepunt van zijn carrière begon in 1973 toen hij als minister in het kabinet Den Uyl aantrad. Een van de belangrijkste verdiensten is het groeikernenbeleid. Plaatsen als Zoetermeer, Houten en Purmerend zouden er anders uitgezien hebben zonder dit besluit. En ook Helmond plukte er de vruchten van. Op eigen initiatief wees hij ook zijn geboortestad aan als Groeistad. Het bracht een ongekende impuls teweeg in Helmond en de stad groeide spectaculair. De eer voor de uitwerking is meer aan lokale bestuurders. Maar het had niet gekund zonder dat ene besluit dat binnen zijn omvangrijke carrière eigenlijk maar klein lijkt.

Desalniettemin is Gruijters een invloedrijke politicus geweest die aan de basis stond van veel dat we in Nederland als gewoon beschouwen. En het feit dat hij nog eens aan zijn geboortestad dacht dat heeft is voor velen hier met open armen ontvangen. Gruijters gooit daarom hoge ogen als zeer invloedrijke Helmonder die een historisch interessante stempel op de stad drukte.

De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 16 april in Het Baken aan de Pastoor van Leeuwenstraat. Aanvang 20.00 uur. Leden van Heemkunde Helmont hebben gratis toegang, niet leden betalen twee euro.


Dit nieuwsbericht is 71 keer bekeken

X
X