Laatste concert eeuwfeest Sint Jozefkoor

Gepubliceerd op: 19 mei 2023 12:15

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Messe des Paroisses van François Couperin met Wout van der Linden op het Robustelly-orgel en Sint Jozefkoor Helmond onder leiding van Jos Leenen, 3 juni 20.00 uur in de Lambertuskerk in Helmond.

Het jubilerende Sint Jozefkoor heeft concerten altijd op de tweede plaats gesteld. Elke zondag de hoogmis zingen, daar gaat het om. Dit beschouwen de koorleden als hun werkelijke opdracht, niet omdat ze zich verplicht voelen, maar omdat ze het niet laten kunnen. Met deze gezonde instelling is het koor er dan ook in geslaagd om de 100 jaar te halen. Vanwege haar kerkelijke verbondenheid opende het eeuwfeest in oktober jl. logischerwijs met een plechtige H. Mis (Missa cum Multitudine) en zal de afsluitende H. Mis op 8 oktober aanstaande zelfs pontificaal zijn.

Gregoriaans Anders

Toch heeft het koor gemeend om zich in haar feestjaar naast haar wekelijkse kerkzang te wagen aan een aantal concerten. Er is gebleken dat het een uitstekend initiatief was. De publieke belangstelling was alle drie de keren hartverwarmend. De concerten blaakten dan ook van durf en originaliteit. Het thema van het feestjaar was immers: Gregoriaans Anders. Je zou haast denken dat het een vierde keer moeilijk nog anders kan. Met het uitnodigen van een organist van klasse en het kiezen van een werk wat zeer zelden wordt uitgevoerd op de wijze zoals de componist het voor ogen had, is het wederom gelukt. Bij dit laatste concert op 3 juni slaan Sint Jozefkoor en de organist een onvermoede en uitdagende weg in.

Oud werk origineel vertolkt

François Couperin (1668-1733) schreef al als 22-jarige een groot cyclisch orgelwerk: een mis voor gebruik in parochiekerken (Messe pour les Paroisses). Deze parochiemis was bedoeld voor de gewone vieringen op zon- en feestdagen in de Parijse stadskerken. Zoals toen gebruikelijk, werd er een regel gezongen en dan een regel gespeeld door het orgel in een voortdurende afwisseling (‘in alternatim’). Het één kon niet zonder het ander. Vreemd is het dat in latere tijden de koppeling uiteen viel. Orgelgedeelten uit de door Couperin gecomponeerde mis worden in concertpraktijken wel vaker ten gehore gebracht, maar dan zonder de bijbehorende zang. Die orgelstukken staan echter niet op zichzelf. De alternerende zang maakt er een wezenlijk onderdeel van uit. Alhoewel het strikt genomen normaal zou moeten zijn, zal het nu als bijzonder ervaren worden, dat bij dit concert koor en orgel elkaar werkelijk aanvullen. Zo wordt recht gedaan aan een totale beleving. De virtuoze compositie die juist op het Helmondse Robustelly-orgel volledig tot zijn recht kan komen,  vergt het uiterste van de organist. Om in deze uitvoering de mis compleet te maken, zingt het Sint Jozefkoor bovendien de vijf bijbehorende wisselende gezangen beginnend met de intredezang, gekozen uit het Feest van de Heilige Drie-eenheid, wat dit weekend gevierd word.

Zoals bij alle evenementen van het jubileumjaar krijgen nu ook weer de bezoekers een programmaboekje waarin naast informatie over componist, organist en koor de gezangen volledig zijn opgenomen tussen de titels van de alternerende orgelstukken.

Meer informatie: www.sintjozefkoorhelmond.nl/activiteiten-jubileumjaar.


Dit nieuwsbericht is 71 keer bekeken