KWF stopt met SamenLoop voor Hoop

Gepubliceerd op: 8 april 2021 14:30
Gewijzigd op: 8 april 2021 11:36

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND Deze week is het bericht van KWF Kankerbestrijding over het stopzetten van alle Samenlopen in Nederland als een bom ingeslagen. Op 6 april ontving de SamenLoop Helmond/Peel via een mailbericht dit nieuws en vervolgens was het al snel te lezen in allerlei social media. Het bestuur van de SamenLoop voor Hoop Helmond/Laarbeek werd onaangenaam verrast en is verbijsterd over dit besluit.

Het KWF geeft aan dat financiële redenen hebben geleid tot deze stopzetting. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat sinds 2020 geen Samenlopen meer zijn georganiseerd en dus ook geen inkomsten binnen zijn gekomen. De vaste lasten bij KWF, zoals personeel, liepen wel door. De komende tijd zal naar verwachting het bedrijfsleven en het MKB minder betrokken kunnen zijn bij de goede doelen, omdat daar nauwelijks het hoofd boven water kan worden gehouden.

Ondanks deze begrijpelijke financiële overwegingen is het bestuur van onze Samenloop momenteel wel behoorlijk uit het veld geslagen. De voorbereidingen voor de eerstvolgende Samenloop, in juni 2022, waren met heel veel enthousiasme ter hand genomen. De nieuwe locatie voor dit evenement, rond het Kasteel in Helmond, beloofde ook een prachtige uitdaging te worden. In de afgelopen tijd hadden zich al vijf teams aangemeld om mee te gaan lopen tijdens die 24 uur in juni.

De eregasten, survivors, die via Inloophuis de Cirkel elke keer worden uitgenodigd, hadden wij graag weer getrakteerd op een waardevol, warm en bijzonder weekend. Een weekend waarin het leven wordt gevierd met mooie momenten zoals bijvoorbeeld de kaarsenceremonie. Het bestuur van de Samenloop vindt het erg jammer en zeer teleurstellend dat KWF plotsklaps de stekker eruit heeft getrokken. Over de vragen waarom dit nu moest gebeuren en of er geen gezamenlijk overleg had kunnen plaatsvinden, wordt in de loop van de week nog met KWF gesproken. De vraag is ook relevant of en hoe KWF de Inloophuizen blijft ondersteunen nu deze inloophuizen niet meer kunnen profiteren van een deel (20%) van de opbrengst van de Samenloop.

Het bestuur van de Samenloop voor Hoop Helmond/Laarbeek zal zich vervolgens beraden over de ontstane situatie. Ook buigt men zich over de vraag of er in de toekomst misschien een alternatief kan worden bedacht.
www.samenloopvoorhoop.nl/helmond
Ons mailadres: helmond@samenloopvoorhoop.nl


Dit nieuwsbericht is 329 keer bekeken

X
X