Kupanda2Grow zaait om te laten groeien

Kupanda2Grow zaait om te laten groeien
Gepubliceerd op: 24 juni 2021 9:30
Gewijzigd op: 24 juni 2021 9:16

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND Op 10 november 2020 werd de Stichting Kupanda2grow opgericht. Kupanda betekent in het Swahili zaaien. Kupanda2grow wil dus zaaien om te groeien. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Door het opzetten van lang- en kortdurende projecten wordt namelijk het zaad gelegd voor een betere toekomst voor de arme bevolking in Kenia. Dit in navolging van broeder Driek Rooijakkers, die vanaf 1969 actief was in het missiegebied Ngong, Kenia, waarin de dorpen Abossi en Lemek liggen.

Deze broeder Driek, oftewel ‘Brother Henri’, zoals hij bekend was in Kenia, is een oom van de familie Rooijakkers uit Stiphout, mede-oprichters van Kupanda2grow. Ook na het overlijden van ‘Brother Henri’ in 2011 bleven familie, vrienden en collega’s betrokken. Niet alleen door financiële ondersteuning van kleine projecten, waar zij zich sterk voor maakten. Zo werd Henk Kusters, ook een oomzegger, op enig moment benaderd door de pastoor van Abossi, Father Antony. Die vroeg hem hulp bij onderzoek naar mogelijke landbouwontwikkeling in zijn parochie, die voor 95% bestaat uit kleine, arme boer(inn)en.

Henk bezocht het gebied en talloze boerenbedrijfjes en interviewde vele mensen. De conclusie was dat er met het bouwen van een landbouwpraktijkschool volop mogelijkheden zijn om de landbouw verder te ontwikkelen. Er zullen trainingen worden gegeven die arme boeren inzicht geven in een betere bedrijfsvoering. En dat zal resulteren in een hogere levensstandaard voor de lokale bevolking van Abossi en Lemek.

Henk werkte het idee verder uit en richtte samen met familieleden en vrienden dus Kupanda2grow op. Het doel is enerzijds het van de grond krijgen van deze landbouwpraktijkschool ‘From Aid to Trade’, oftewel ‘Van Hulp naar Handel’. Dit is een 10-jaren-plan met een gerichte financieringsstroom waarvoor we actief allerlei fondsen benaderen. Op korte termijn zal met dit project gestart kunnen worden. Inmiddels is er al een samenwerkingsverband met Wilde Ganzen. Die steunen goede doelen in binnen- en buitenland.

Gelijktijdig zijn er ook kleine projecten om de directe nood te lenigen op het gebied van watervoorziening, scholing en zorg. Om de kortdurende projecten te kunnen financieren, wil Kupanda2grow in de toekomst, indien de coronamaatregelen het mogelijk maken, wederom geld inzamelen middels activiteiten zoals een vlooienmarkt, sponsorloop et cetera. Verder zijn wij op zoek naar financiële steun van eigenlijk iedereen. We zijn op zoek naar eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donaties, schenkingen of giften om een positieve verandering te brengen in het dagelijks leven van de mensen in Kenia.

We realiseren ons dat we dit niet 1, 2, 3 voor elkaar krijgen en dat alles in kleine stapjes gaat, maar ook dan kan een grote afstand overbrugd worden. Alle bestuursleden alsook andere betrokkenen zijn met veel enthousiasme bezig het werk van ome Driek voort te zetten en duurzaam werk te verrichten.

Wij willen u via De Loop graag blijven informeren over onze vorderingen en activiteiten. Doet u met ons mee? Kijk voor meer informatie op www.kupanda2grow.com en/of onze Facebookpagina en Instagram.

Ook als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze activiteiten of de mensen in Kenia via ons wilt steunen, neem dan contact op.

Alvast hartelijk bedankt!

Foto: V.l.n.r. voorzitter Theo van Dulmen, secretaris Henk Kusters, bestuur en werkgroepleden Hans Rooijakkers, Anneke vd Berk (Rooijakkers) en Mart Rooijakkers | F Stichting Kupanda2grow


Dit nieuwsbericht is 179 keer bekeken

X
X