Klimaatmaatregelen in Helmond

Gepubliceerd op: 7 april 2020 10:33
Gewijzigd op: 7 april 2020 10:34

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Dat de verandering van het klimaat gevolgen heeft voor het stadsleven is ook niet onbekend in Helmond. Net als de rest van Nederland heeft de stad de afgelopen jaren last gehad van droogte. Maar ook een ander gevolg van klimaatverandering heeft zichtbare consequenties voor de stad, namelijk wateroverlast bij extreme buien. Klimaatverandering tegengaan omvat meer dan de beste energieleverancier kiezen en overstappen op groene energie of een elektrische auto. Er zijn meer maatregelen nodig.

Klimaatstresstest Helmond

Adviesbureau Arcadis heeft in 2019 voor de gemeente Helmond een klimaatstresstest uitgevoerd. Tijdens de stresstest werden allerlei gegevens over de stad in een computermodel gezet, waarmee extreem weer werd nagebootst. Zo kan vastgesteld worden wat de gevolgen zijn van extreme weersomstandigheden voor de stad en komen de zwakke plekken van Helmond zo in beeld. Zo is te zien welke plekken zomers extreem heet worden en waar wateroverlast of zelfs overstromingen plaatsvinden bij extreme regen. De gevolgen van de klimaatverandering hebben rechtstreekse invloed op allerlei zaken in een stedelijk gebied als Helmond. Denk aan de leefomgeving, gezondheid en economie. De resultaten voldeden aan wat de gemeenteraad van Helmond ook verwacht had. Vooral op plekken met veel verharding kan er sprake zijn van extreme hitte in de zomer en tunnels en sommige woningen zullen wateroverlast ervaren bij hevige regenval.

Maatregelen nemen

Nu de resultaten van de klimaatstresstest bekend zijn, is het aan de gemeente zelf om maatregelen te treffen. Hierbij zijn bijvoorbeeld al maatregelen genomen rondom de gebieden van de Bakelse Aa en de Goorloop. Deze rivieren zullen snel overlopen. Hier rondom zijn dan ook overloopgebieden aangelegd. Overstromingen worden nu gemakkelijk opgevangen. Maar er moeten meer maatregelen getroffen worden. De gemeente bekijkt nu welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om te voorkomen dat tunnels in de stad regelmatig vollopen. Er wordt ook gekeken of er goede alternatieve routes zijn. Het is voor de gemeente Helmond duidelijk dat meer groen een zeer grote bijdrage kan leveren om de gevolgen van klimaatproblemen op te vangen. Plekken met veel bestrating moeten veel meer voorzien worden van bomen en groen, om tijdens de hete periodes een koeler stadsklimaat te bereiken.

Ook inwoners kunnen meedoen

Het blijft niet alleen bij gemeentelijke maatregelen. Ook inwoners van Helmond zelf kunnen op eenvoudige wijze al wat betekenen. Inwoners leveren al een belangrijke bijdrage als zij ook hun tuin van meer groen voorzien en vooral minder bestrating. Dit vermindert extreme hitte en bij extreme regenbuien wordt het water veel beter afgevoerd. De gemeente Helmond wil meer groen ook stimuleren met een subsidie voor groene daken. Dit gaat dan om gebouwen en woningen die in Helmond staan en op het riool zijn aangesloten waarvan het dak minimaal 10 m² bedraagt. De gemeente Helmond draagt dan de helft van de kosten voor het aanleggen van een groendak, tot een maximum van € 25,- per m². Ook een eventuele bouwkundige inspectie die voor het aanleggen van een groen dak moet plaatsvinden, wordt tot €250,- door de gemeente betaald.


Dit nieuwsbericht is 342 keer bekeken

X
X