IVN Helmond bestaat 40 jaar

IVN Helmond bestaat 40 jaar
Gepubliceerd op: 13 januari 2022 10:32

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND “Om vier uur in de ochtend schuifelt in het nachtelijk duister een rij van zo’n 50 wandelaars over de zandpaden van de Strabrechtse Heide. Vanuit het dennenbos klinkt het mysterieuze ratelen van de nachtzwaluw. Het was de midzomernachtwandeling van juni 2019, een avontuurlijke maar zeker ook inspirerende natuuractiviteit.”

IVN Helmond viert dit pas begonnen jaar haar 40-jarig bestaan. Verenigingsnestor Anne Regts en voorzitter Ad Adriaans kijken terug op mooie tijden bij het IVN en blikken ook alvast vooruit naar het jubileumprogramma dat klaar ligt voor een feestelijk 2022.

“Opgetogen haalt een meisje het schepnet boven water en kiept de vangst op de houten brug in een witte bak. Voorovergebogen boven de bak zoekt ze tussen de kikkervisjes en stekelbaarsjes naar een waterschorpioen. Een scene uit de jaarlijkse slootjesdag in natuurtuin de Robbert, waar tientallen kinderen uit de wijk naast de leden van Jeugd-IVN Helmond zich verbaasden over al die wonderlijke waterbeestjes.”

Anne Regts is al vanaf de oprichting in 1982 lid van deze natuurorganisatie. Hij heeft talloze cursussen gegeven en ontelbaar veel wandelingen als natuurgids begeleid. Hij vertelt dat zijn inspiratie voortkomt uit dynamiek tussen vrijwilliger en deelnemers. “Mijn enthousiasme enthousiasmeert anderen. Hun belangstelling en enthousiasme voedt mijn natuurbeleving.”

“De groep cursisten pluist in de bakjes met verschillende mossen. Onder de microscoop worden details bekeken en met determinatietabellen proberen ze de plantjes op naam te brengen. Het was tijdens een lesavond van de mossencursus in november van afgelopen jaar.”

Ad Adriaans, sinds een jaar of 10 trotse voorzitter van IVN Helmond, legt verder uit: “Natuur is belangrijk voor ons, mensen. We zijn in de achter ons liggende jaren de balans tussen mens en natuur steeds meer gaan kwijtraken. We zien om ons heen vooral beton, steen en asfalt en zonder dat te beseffen hebben we de natuur in onze leefomgeving steeds meer uitgebannen.” Dat wil IVN weer veranderen: mens en natuur weer met elkaar in evenwicht brengen. Daarom ontwikkelt IVN allerlei natuuractiviteiten waarbij mensen onder deskundige leiding kunnen wandelen, werken, leren en daardoor de natuur in en rond Helmond beter beleven en waarderen.

“Met elk een takkenschaar snoeien kleinzoon en opa samen de twijgen uit de knotwilg. Samen met 25 andere vrijwilligers helpen ze op een zaterdagochtend in december mee om ruim 100 wilgen bij kasteel Croy te knotten.”

Publiekswandeling | F VN Helmond


Natuureducatie
IVN, instituut voor natuureducatie, verbindt mens en natuur. De vereniging laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet ze met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. De landelijke vereniging heeft zo’n 160 plaatselijke afdelingen. In 1982 werd in Helmond ook zo’n afdeling opgericht. In die jaren had de gemeente Helmond al enkele keren een schoolgidsencursus georganiseerd. Ouders van basisschoolkinderen werden opgeleid als natuurouder om natuurprojecten op scholen te begeleiden. Zo ontstond er behoefte aan een organisatie om die ouders te ondersteunen bij hun activiteiten. Op 6 januari 1982 kwam een kersvers bestuur voor de eerste maal bijeen en werd er meteen een ambitieus programma opgesteld voor verschillende natuuractiviteiten.

Dat eerste jaar werden 7 lezingen en 10 publiekswandelingen georganiseerd. Ook werd gestart met de 2-jarige natuurgidsencursus. De groep natuurgidsen bij IVN Helmond bestaat nog altijd en verzorgt continu en met grote regelmaat de meest bekende natuuractiviteit, de maandelijkse publiekswandeling op de eerste zondagmiddag van de maand.

Schedelquiz | F VN Helmond


IVN-activiteiten
Anne Regts, gelouterd bestuurder en natuurgids licht toe: De kracht ontleent de vereniging aan de enthousiaste leden die georganiseerd zijn in verschillende werkgroepen zoals bomen, natuurfotografie, jeugd-IVN, lezingen en cursussen, natuurbeheer, natuurgidsen, planten, seniorenwandelingen en vogels. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de verschillende activiteiten.

Die lijst van activiteiten is even lang als divers. De meest bekende zijn, naast de publiekswandelingen, de natuurwerkdagen, de lezingen en cursussen, deelname aan de jaarlijkse Natuurmarkt in de Warande en de diverse projecten door de leden van het Jeugd-IVN zoals zwerfafval opruimen. De lijst is nog veel langer en in het verleden opgestarte activiteiten moesten soms ook weer worden gestopt omdat er domweg te weinig mensen waren om te organiseren en uit te voeren. Een voorbeeld daarvan is de schoolgidsenwerkgroep, die aan de wieg stond van de oprichting van de vereniging. Jarenlang verzorgden de schoolgidsen natuuractiviteiten voor basisscholen. Door gebrek aan menskracht is die ondersteuning helaas enkele jaren geleden beëindigd.

Ad Adriaans: “In deze tijd wordt het voor IVN steeds belangrijker om mensen zich bewust te laten worden van het belang van een gezonde leef- en werkomgeving, zeker in een stad. We zijn daarom ook steeds duidelijker partner van onze gemeente om dit te bevorderen. We zitten aan tafel bij de plannenmakers, we denken mee en geven zo goed mogelijk advies vanuit onze deskundigheid en we helpen waar mogelijk bij de uitvoering. Voorbeelden daarvan zijn De Groene Punt ten zuiden van Helmond en Het Gulden Land in het Noorden. Het adoptieplan Stiphoutse Vennen mag in dit rijtje zeker genoemd worden. En ook zijn we betrokken bij publieksacties van onze gemeente zoals de actie Steenbreek, waarbij wijkbewoners hun stoepstenen kunnen omruilen tegen groene planten. Want als we onze stad leefbaar en béleefbaar willen houden, dan moeten we echt terug naar het evenwicht tussen mens en natuur, tussen wat we willen en wat er (on)mogelijk is!

Wilgen knotten bij kasteel Croy | F IVN Helmond


Jubileumviering
Het 40-jarig bestaan wordt door het hele jaar uitbundig gevierd, waarbij heel veel activiteiten juist gericht zijn op deelname door het publiek en waarover IVN Helmond maandelijks zal informeren. Een eerste kleine aankondiging:


In februari wordt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een speciale jeugdactiviteit georganiseerd.

Onder begeleiding van leden van de fotografiewerkgroep kan worden geoefend met landschapsfotografie, macrofotografie en fotograferen met een smartphone.

Tijdens het jubileumweekend, 16 en 17 juli, is er voor de jeugd een natuurspellencircuit en voor volwassenen een beekwandeling langs de Goorloop en een weggeefbibliotheek van natuurboeken. Ook wordt dan een receptie gehouden en een ledenbijeenkomst, waarbij een speciaal jubileumboekje het licht zal zien.

In juli is er ook een grote fototentoonstelling in de Cacaofabriek waar werk van werkgroepleden en deelnemers aan de fotowedstrijd wordt getoond.

Het speciale jubileumboekje bevat onder andere beschrijvingen van de Helmondse natuurgebieden, wandelingen, fietstochten en mooie natuurmonumenten in en rond de stad. Echt een gebruiksboekje voor het publiek.

Anne en Ad: “Door alle seizoenen heen is er voortdurend wat te beleven, maar (helaas!) wel binnen de restricties van de coronapandemie.

Hou dus onze website www.ivn.nl/helmond in de gaten.”


Dit nieuwsbericht is 958 keer bekeken