Is een extra coffeeshop wenselijk?

Is een extra coffeeshop wenselijk? Helmond is verdeeld
Gepubliceerd op: 18 november 2021 9:30

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Helmond is verdeeld

HELMOND Weekkrant De Loop heeft Toponderzoek opdracht gegeven om via haar burgerpanel TipHelmond te onderzoeken hoe de Helmondse inwoners denken over coffeeshops. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor één of twee extra coffeeshops in onze stad en wij zijn benieuwd wat men hiervan vindt.

Legaal verkooppunt wenselijk
De meeste mensen (63%) vinden het goed dat er een legaal verkooppunt van wiet is in de gemeente Helmond. Vaak werd hierbij als toelichting gegeven dat legaal beter is dan illegaal, om zo overlast en criminaliteit naar beneden te brengen. Toch worden er ook kanttekeningen geplaatst, bijvoorbeeld dat wiet beter verboden kan worden, omdat het slecht is voor de gezondheid en voor verslavingen zorgt. Daarnaast is men bang dat het toch een criminele handel blijft, omdat de teelt van wiet wél illegaal is. Hoe komt de coffeeshop dan aan zijn voorraad?

Weinig overlast
Onze panelleden ervaren momenteel weinig overlast van de coffeeshop die er al is in Helmond. 74% geeft aan geen overlast te hebben, maar zij wonen ook veelal niet in de buurt van de coffeeshop. Een enkeling geeft aan wél overlast te ervaren, maar dan niet van de coffeeshop, maar van het dealen op straat. 31% geeft aan soms mensen op straat wiet te zien roken en 48% denkt dat er bij hen in de straat geen (illegaal) wiet wordt verhandeld. Het vermoeden dat er in de eigen wijk illegaal wiet wordt verkocht, wordt echter door meer dan de helft (56%) onderschreven. Dit komt veelal doordat men zelf gezien heeft, of in elk geval verdachte situaties heeft opgemerkt.

Extra coffeeshop?
De gemeente Helmond telt ruim 8800 wietrokers, die goed zouden zijn voor bijna 70.000 ‘koopmomenten’ per maand. Naast een legaal verkooppunt, zijn er ook illegale verkooppunten voor wiet. Op de vraag ‘Bent u voorstander van een tweede (en mogelijk derde) coffeeshop in de gemeente Helmond?’ antwoordt 35% van de respondenten sterk voorstander te zijn. 31% geeft juist aan (sterk) tegenstander te zijn. Voorstanders denken met name dat daarmee de overlast vermindert en dat de druk op de huidige coffeeshop afneemt. Spreiding wordt in deze als positief gezien. Daarnaast wordt geopperd dat concurrentie de kwaliteit van de wiet ten goede komt. Ten slotte hoopt men dat het illegale circuit en straatverkoop hiermee aan banden gelegd wordt. De tegenstanders zijn echter bang voor (meer) gezondheidsproblemen of denken dat de overlast er niet minder van wordt. Velen vinden één coffeeshop meer dan genoeg.

Is een extra coffeeshop wenselijk? Helmond is verdeeld Is een extra coffeeshop wenselijk? Helmond is verdeeld

Verschillende respondenten geeft ook aan in elk geval tegen (het gebruik) van drugs te zijn. Drugs gebruiken wordt door hen niet als iets normaals gezien. Wiet en ook andere drugs zouden niet toegestaan moeten worden, omdat het gevaarlijk kan zijn. Sommigen zijn ook bang voor hun kinderen of voor ouderen. Eén coffeeshop, zoals dat nu het geval is, voldoet in ieder geval niet aan het aantal wietrokers in de gemeente. Er wordt langer gesproken over de komst van een nieuwe coffeeshop. Op de vraag waar die nieuwe coffeeshop dan zou moeten komen, geeft 40% van de respondenten aan dat dit buiten het centrum zou moeten.

Als we specifieker verschillende wijken/plaatsen aangeven, zijn de antwoorden sterk verdeeld. Sommigen geven aan dat een coffeeshop niet in een woonwijk thuishoort en ook niet in het centrum omdat daar al genoeg overlast is. Anderen vinden vooral veiligheid en spreiding belangrijk en hebben daarbij geen sterke voorkeur voor de specifieke plaats.


Dit nieuwsbericht is 396 keer bekeken

X
X