Ieder mens wil van betekenis zijn

Linda Schrurs Senzer maatschappij participatiecoach
Gepubliceerd op: 23 april 2021 11:00
Gewijzigd op: 22 april 2021 9:43

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Linda Schrurs werkt bij Senzer. Deze organisatie voert voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel de Participatiewet uit. Via Senzer werken ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven. Ook verzorgt Senzer inkomensondersteuning voor 4.500 bijstandscliënten. Linda is participatiecoach: “Ik kijk naar de mens. Iedereen met een uitkering wil graag aan de slag, maar wat is er mogelijk? Daar help ik ze bij.”

Hoe gaat het in zijn werk?
Na de online aanvraag begint het vaak met een telefoontje. “Er is geen inkomen meer. Kan er aanspraak gemaakt worden op een uitkering? In het telefoongesprek proberen we dat helder te krijgen. Als nog niet alle belangrijke stukken aangeleverd zijn, vragen we daarna om het papierwerk: formulieren invullen en relevante informatie delen. Daarmee gaan we aan de slag. We maken een afspraak met de aanvrager. We kijken dan of er recht is op een uitkering en we kijken ook of we iemand aan passend werk kunnen helpen. Dat zoeken van passend werk is iets wat de participatiecoach doet. Mensen weten vaak wat ze willen. We kijken wat haalbaar is, kijken naar de talenten en de kwaliteiten. We zoeken passend werk als een manier om weer meer deel uit te maken van onze maatschappij.”

Bemiddeling lang/kort
“We begeleiden en bemiddelen bij werkgevers. Soms kan dat heel direct en kunnen mensen snel binnen een bedrijf aan de slag. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Bij Senzer kloppen ook mensen aan die een lagere succesfactor hebben: denk hierbij onder andere aan daklozen of mensen in de reclassering. Daarnaast hebben mensen vaak te maken met financiële problemen en/of psychische klachten. Dat vraagt om langere ondersteuning om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen op te bouwen. We gaan met zo iemand intern aan de slag en kijken naar de arbeidscompetenties die iemand heeft of verder kan ontwikkelen.

Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan hoogopgeleiden met een vorm van autisme. Zij voelen vaak een grote druk vanuit henzelf of de maatschappij, hun mogelijkheden worden vaak niet goed ingeschat. En werk moet je in de ruimste zin van het woord zien. Dat kan een betaalde baan zijn, vrijwilligerswerk, maar ook als mantelzorger ervaar je dat je maatschappelijk nuttig bent. Ons doel is om eruit te halen wat in iemand zit. Iedereen wil graag, maar wat kan iemand?”

Samenwerken
Het centraal stellen van de mens zie je ook terug in de steeds verdergaande samenwerking met andere instanties die zich bekommeren om armoede en welzijn. Er is veelvuldig overleg met WMO, jeugdzorg, maatschappelijk werk, ORO, woningcoöperaties en de GGZ. “Samen met wijkagent en wijkverpleging kijken we zo ‘achter de voordeur’. Hierdoor kunnen we zaken vroeg signaleren en eerder helpen. Denk daarbij aan overlast, verwaarlozing en onveilige situaties. Met kennis van bijvoorbeeld de sociale kaart en ervaringsdeskundigen boeken we resultaat!”

Onze maatschappij is heel complex en competitief. De kaders worden bepaald en steeds bijgesteld door de politiek. Ook werkgevers hebben hun wensen. Senzer geeft daar praktisch handen en voeten aan. “We proberen dat te doen in vertrouwen vanuit de behoefte van mens en maatschappij. Eigenlijk doen we een omgekeerde toets: wat heb jij nodig om je deelname aan de maatschappij meer betekenis te geven?”


Dit nieuwsbericht is 576 keer bekeken

X
X