Humanitas? Moet ik dat kennen?

Gepubliceerd op: 28 juli 2022 14:15

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Voor veel mensen is de naam Humanitas nog onbekend. Jammer eigenlijk, want tegelijk weet een groot deel van de inwoners de weg naar de projecten van Humanitas goed te vinden. Humanitas houdt kantoor aan de Engelseweg in Helmond, naast Super Sociaal. Op de begane grond van het Humanitaskantoor bevindt zich de Humanitas Ruilwinkel, waar iedere Helmonder spullen of diensten kan ruilen voor punten. Met die punten kan in de Ruilwinkel betaald worden.

Maar Humanitas doet meer. De vrijwilligersvereniging leidt vrijwilligers op om ondersteuning te bieden aan mensen die met opvoedvragen zitten. Maar ook voor hulp bij je persoonlijke administratie, ondersteuning van gescheiden ouders of voor gewoon een bakje koffie en een goed gesprek kun je bij Humanitas terecht. We spraken met Marjo van Gelderen en Adri van Os die samen het tijdelijk voorzitterschap van Humanitas Helmond delen. En ook dat is vrijwilligerswerk.


Hoe zijn jullie bij Humanitas begonnen?
Adri: Alweer 10 jaar terug ben ik gestart bij Humanitas Home-Start. Na mijn actieve loopbaan in het onderwijs als directeur en zelfstandig ondernemer, wilde ik graag aan de slag met vrijwilligerswerk vanuit mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De kernwaarden van Humanitas spraken mij aan en ook het werk om ouders te ondersteunen bij opvoedingsproblemen sprak mij aan.

Verschillende gezinnen heb ik langere tijd begeleid en dat gaf veel voldoening, maar ik merkte ook dat er vaak veel meer speelde in een gezin. Met name zorgen over de financiën kwamen vaak naar boven. Ik heb mijn vrijwilligerswerk toen uitgebreid naar de formulierenbrigade van de LEVgroep. Vanuit het bestuur kwam de vraag of ik interesse had om als bestuurslid actief te worden. In die rol ben ik toen ook gestapt en heb een aantal projecten opgepakt binnen mijn bestuurdersrol. Daarbij wilde ik graag ook actief blijven in het uitvoerende werk, want daar doe je het allemaal voor. Dat geeft vaak directe voldoening als je mensen vooruit hebt kunnen helpen, terwijl in de bestuurdersrol je inzet daarvoor vaak indirect resultaat oplevert. Maar als projecten succesvol zijn en resultaten opleveren, geeft dit ook weer een boost voor de organisatie maar ook voor jezelf. Dan weet je: Daar doe ik het voor!

Marjo: 9 jaar geleden werd ik gevraagd om in het bestuur van Humanitas Helmond te komen. Ik voelde me snel thuis in het bestuur. Humanitas was en is veelomvattend qua projecten en door de structuur van Vrijwilligersvereniging die in Helmond functioneert als een professionele organisatie, boeide het me gelijk. De inzet van de vrijwilligers binnen het bestaande bestuur en de projecten dwong respect af. Het eerste jaar was meer een verkenning met de vereniging Humanitas op district en landelijk niveau en op afdelingsniveau met de mensen en de projecten. Het 2e jaar werd ik portefeuillehouder van het project Humanitas BOR(= Begeleide Omgang Regeling) voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Een prachtig project, van grote betekenis voor de betrokkenen. Het jaar daarop kwam de portefeuille Gevaarlijke Liefde erbij voor mij. Ook een zeer betekenisvol project voor de jongeren en de volwassenen die om hen heen staan. Later nam ik wat secretaristaken op me, en nu al anderhalf jaar de voorzittersrol samen met Adri.

Wat is de meerwaarde van Humanitas in Helmond?
Humanitas verbindt mensen. We verbinden hulpvragers met vrijwilligers, we verbinden professionele organisaties met vrijwilligersorganisaties, we verbinden zakelijk beleid met het warme hart. En kennelijk doen we dat zo goed dat de gemeente ons ziet als een professionele organisatie. Niet slecht voor een groep vrijwilligers toch? Dat is wat je kunt bereiken als je enthousiasme organiseert, serieus neemt en mixt met deskundigheid.

Wat maakt het werken als vrijwillig bestuurder bij Humanitas zo leuk?
Je draagt bij aan een samenleving, waar mensen zelfredzaam zijn en zo min mogelijk een beroep hoeven te doen op professionele hulpverleners. Als bestuurders bespreek je wat er nodig is in de stad en bedenk je welke rol vrijwilligers daarin kunnen spelen. Die ideeën bespreek je dan met gemeente en samenwerkingspartners en als er draagvlak is dan help je om die projecten van de grond te krijgen. Het werk van Humanitas doet er echt toe. Veel mensen worden door onze vrijwilligers geholpen. We staan niet boven, maar naast de mensen in de stad die tijdelijk wat hulp kunnen gebruiken. Het geeft een goed gevoel om zo je steentje te kunnen bijdragen aan een beter Helmond, maar vooral ook aan het levensgeluk van de vrijwilligers en de deelnemers. En om dat te kunnen doen met een club van enthousiaste vrijwilligerscollega’s en een topteam van beroepskrachten, die elkaar allemaal een warm hart toe dragen, maakt het extra bijzonder. En, alles is ingebed in een landelijke vereniging die nu al 77 jaar bestaat en zich steeds vernieuwd heeft. En dat draagt weer bij aan je eigen levensgeluk door de voldoening dat je samen waardevolle activiteiten ontplooit voor de samenleving.

Wat wil je nieuwe bestuurders meegeven?
We zijn op dit moment nog volop op zoek naar nieuwe bestuurders. Wat we ze mee willen geven is: stap over je schroom heen. In het bestuur is plek voor zowel wat oudere mensen met leidinggevende en/of bestuurservaring, maar zeker ook voor jongere en onervaren kandidaten die juist wat meer ervaring op willen doen in bestuurlijk werk. Zo’n vrijwillige bestuursfunctie kan daar een prima plek voor zijn. Als je maar een grote dosis enthousiasme en maatschappelijke betrokkenheid meebrengt en wat tijd kunt investeren. Kom eens praten over de mogelijkheden. Elke kennismaking begint met een goed gesprek. Dus heb je interesse in ons? Maak gauw een afspraak en mail naar helmond@humanitas.nl onder vermelding van je contactgegevens en we nemen snel contact met je op.

Naast het vrijwilligerswerk als bestuurder is Humanitas ook nog op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen in ondersteuning van jonge ouders, de voorlichting aan jongeren over seksuele weerbaarheid en loverboy-praktijken en hulp bij persoonlijke administratie. Elke vrijwilliger wordt door ons opgeleid en begeleid. Ook voor deze functies kun je mailen met helmond@humanitas.nl.


Dit nieuwsbericht is 140 keer bekeken

X
X