Horecahart nodig voor een bruisend Brandevoort

Horecahart nodig voor een bruisend Brandevoort
Gepubliceerd op: 13 januari 2022 9:38

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Brandevoort, Voorpagina

BRANDEVOORT Een van de belangrijkste aspecten rondom Brainport Smart District (BSD) in Helmond is nooit benoemd en toch zo belangrijk! Namelijk dat op de plek waar BSD is ingetekend, voorheen het plan was om ‘De Marke’ te realiseren. De Marke zou het leisure en horecahart van de wijk Brandevoort worden. Met ruimte voor een sauna en sportschool, cafés, restaurants, een hotel en bed & breakfast. En wat is er dan mis met BSD hoor ik u zeggen? Horeca krijgt geen prominente rol in het huidige plan in vergelijking tot duurzaamheid, vergroening en deelvoorzieningen.

‘De Veste’ fungeert als detailhandelhart met winkels en pleinen. Dat deel in het Helmondse Brandevoort is gerealiseerd, maar ‘de nood is hoog’ geven de winkeliers te kennen toen ik bij de Dag van de Ondernemer bij hen langsging. Ze geven aan dat ze de aanloop van mensen enorm missen. Men rijdt in de auto van parkeergarage naar parkeergarage zonder de pleinen op te gaan om langs de winkels te lopen. Juist een verbinding van horeca en winkels zou het centrum doen bruisen, maar al sinds 2006 liggen de plannen voor De Marke met het Masterplan Brandevoort II in de lade. De ondernemers bruisen van ideeën, maar tot op heden zijn vrijwel alle plannen voor meer terrassen in De Veste en uitbreiding van horeca tegengehouden door de gemeente. Ook is er regelmatig leegstand. “Als ik had geweten dat het zo hard te halen is in Brandevoort, had ik hier nooit mijn zaak gevestigd”, aldus een ondernemer.

Brandevoort is wat betreft inwoners nu al vrijwel net zo groot of zelfs groter dan Mierlo, Sint-Oedenrode of Gemert. Beeldt u zich in dat bijvoorbeeld Mierlo de helft groter wordt, inclusief een tweede centrum. Dan heeft u de schaal te pakken van BSD. En beeldt u zich nu eens in dat er in dat hele dorp slechts één klein restaurant is en geen café, hotel of iets dergelijks. Brandevoort is een woonwijk, maar het moet meer zijn dan alleen wonen. En daar is leisure en horeca voor nodig zodat het levendig wordt en bijdraagt aan de dorpse sociale cohesie.

De ambitie van de wijk van de toekomst gaat volledig voorbij aan de behoeften van nu. BSD is een prachtig plan met centraal park, groene gevels, waterpartijen, een stadsboerderij en ruimte om eigen voedsel te verbouwen. Echter waar woonsituaties tot in detail zijn toegelicht in het BSD Masterplan & Beeldkwaliteitsplan, ontbreekt het aan de uitwerking van horeca-functionaliteiten, de beschikbare ruimte voor terrassen, de parkeergelegenheid voor horecatoerisme, de intekening van horecapaviljoenen in het park en de loop van en naar De Veste om winkelen en horeca te verbinden, zodat de huidige winkeliers profiteren van de komst van BSD.

Referentiebeelden De Marke | F Masterplan Brandevoort II


Voor een aanzuigende werking van toerisme en winkelend publiek van buitenaf is het van belang dat het centrum functioneert. Twee aspecten zijn manco aan het huidige plan, namelijk dat er geen (extra) parkeergelegenheid is ingetekend voor horecatoerisme en treinreizigers, temeer gezien de beschikbare parkeergelegenheid primair is bedoeld voor bewoners die hun auto niet voor de deur mogen zetten. Bij gebrek zal men moeten uitwijken naar de parkeergarage van de Jumbo aan de andere kant van het spoor, of in de wijken aan de kant van De Veste waar al parkeeroverlast is van treinreizigers. En daar zit het tweede issue, namelijk dat er geen logische looproute is om de twee dorpscentra te verbinden. De enige route zijn tientallen trappen over het spoor met de winkeltassen in de hand of via de weg van de minste weerstand: een niet uitnodigende fietstunnel onder het spoor. Daarbij mondt die fietstunnel uit op een parkeerplaats voor bewoners aan BSD-zijde. Niet echt de entree die je zou wensen.

Deelvoorzieningen worden alleen ter beschikking gesteld aan BSD’ers
In het plan rondom BSD staat letterlijk dat BSD gebruik maakt van de faciliteiten van Brandevoort, terwijl het ook andersom zou moeten zijn. Ik zou graag zien dat de uitbreiding aan de overzijde van het spoor de levendigheid en diversiteit van functies in De Veste gaat bevorderen. Exemplarisch is het reserveren van sociale voorzieningen voor BSD’ers, waarbij gemeenschappelijke kantoren, koken en logeren alleen beschikbaar wordt voor BSD-inwoners. Juist in de tijd van thuiswerken bieden flexplekken een uitkomst voor héél Brandevoort. Of denk aan dat hotel of bed & breakfast die oorspronkelijk in De Marke zou kunnen komen. Met de logeerfaciliteit zou daar ook invulling aan worden gegeven. Mijn punt is, maak BSD niet een op zichzelf staande wijk in een wijk, maar zorg dat het dorp Brandevoort als geheel hiervan kan profiteren en nog aantrekkelijker wordt om in te leven.

Monumentale architectuur maakt plaats voor kubistisch
Naast het horecahart lijkt er meer het onderspit te delven. De Veste is geïnspireerd op Amsterdam en De Marke zou een monumentaal karakter krijgen zoals de Haagse ambassadewijk met brede groene lanen. Een verlenging van de bestaande architectuur. Daarbinnen kunnen nog steeds de duurzame, slimme en innovatieve ambities opgezocht worden zoals beoogd wordt met BSD. Maar nu worden deze gerealiseerd in plannen die voorzien in moderne kubistische architectuur. Ook mooi, maar niet inpasbaar in de wijk waar het een onderdeel van moet uitmaken (wijzend op de plannen om de twee centra met elkaar te verbinden en één te laten voelen).

Is er draagvlak bij de huidige inwoners van Brandevoort?
Als participatie hoog in het vaandel staat bij BSD, zouden de inwoners en ondernemers van Brandevoort op zijn minst geïnformeerd, maar het liefst betrokken moeten worden over de vormgeving van hun ‘tweede’ dorpscentrum. Helaas staat letterlijk in het masterplan dat alleen toekomstige bewoners van BSD naar invulling wordt gevraagd.

Ik durf te stellen dat onder de huidige inwoners van Brandevoort, de consequenties van de nieuwe plannen onvoldoende duidelijk zijn. Dat er ruimte moet komen voor horeca categorie 2, zodat bijvoorbeeld cafés hun intrede doen. Ik pleit voor een nieuwe uitvraag naar de wensen van heel de wijk Brandevoort wat er met de afronding van ons Brandevoorts centrum moet gebeuren.

Het BSD Masterplan & Beeldkwaliteitsplan, erfpacht en de financiële impact wordt op 18 januari & 15 februari besproken in de raadscommissie.

Joyce Willems-Kardol
Nr 2 op de lijst van VVD Helmond


Dit nieuwsbericht is 394 keer bekeken

X
X