Hooravond over de Voorjaarsnota 2019

Gepubliceerd op: 24 mei 2019 13:11

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond:De gemeenteraad houdt dinsdag 28 mei een hooravond over de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2020. Aan de hand van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij daarvan vinden. Dit kunnen zij doen tijdens de hooravond die om 19.30 uur begint in de raadzaal in Boscotondo. Vooraf aanmelden kan bij de raadsgriffie.

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de gemeente alleen geld uitgeeft dat beschikbaar is. De voorjaarsnota en de programmabegroting helpen daarbij. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geeft de raad de richting aan van waar het geld van de gemeente volgend jaar wel en niet aan wordt uitgegeven. Het gaat om hoofdlijnen die in het najaar worden vertaald naar invulling van programma’s en projecten tijdens de programmabegroting.

Mening inwoners is belangrijk

De behandeling van de Voorjaarsnota is daarmee een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar voor de raad. De raad wil graag weten wat inwoners vinden van de voorgestelde plannen en nodigt inwoners van harte uit hun mening te laten horen. Op de website van de gemeente www.helmond.nl/bestuur kunt u de Voorjaarsnota downloaden.

Aanmelden

Inwoners, organisaties en instellingen die de gemeenteraad willen laten weten hoe zij denken over de plannen in de Voorjaarsnota kunnen zich aanmelden om in te spreken tijdens de hooravond. Dit kan tot vrijdag 24 mei door naam, organisatie, telefoonnummer en het onderwerp uit de Voorjaarsnota waarover men wil inspreken te mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. Aanmelders krijgen vijf minuten spreektijd.

Inhoudelijke behandeling

Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 11 juni de Voorjaarsnota inhoudelijk. De fracties geven dan hun reactie en stellen hun vragen aan het college. Vervolgens beantwoordt het college deze vragen en volgt er een discussie over de Voorjaarsnota. Tot slot stemt de raad of de Voorjaarsnota wordt vastgesteld of dat er nog zaken veranderen. Inwoners zijn ook bij deze vergadering van harte welkom. Online is deze ook te volgen.


Dit nieuwsbericht is 433 keer bekeken

X
X