Hoe werkt het Diftar-systeem nu precies?

Gepubliceerd op: 14 januari 2021 11:00
Gewijzigd op: 14 januari 2021 10:44

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Vanaf dit jaar zijn we in Helmond overgestapt op het zogeheten Diftar-systeem (diftar staat voor gedifferentieerde tarieven). Simpel gezegd: de vervuiler betaalt. Wie zijn afval goed scheidt, heeft minder restafval en is goedkoper uit dan iemand die alles bij het restafval gooit. Blijkbaar roept dit nieuwe afvalsysteem veel vragen op bij de Helmondse inwoners, vandaar dat we het hier nog eens verduidelijken.

Door Wendy Lodewijk

Afval scheiden loont

In 2020 betaalden de Helmonders een vast tarief van 213 euro per jaar. In 2021 betaalt men jaarlijks een vast deel, plus een variabel deel. Het vaste deel bedraagt 197,46 euro per jaar voor een kleine grijze container (140 liter) en 219,06 euro per jaar voor een grote grijze container (240 liter). Dit vaste bedrag dekt de kosten voor de inzameling en verwerking van GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), PMD (Plastic, Metaal & Drankkartons), OPK (oud papier en karton), textiel en glas, een deel van de kosten voor Milieustraat Helmond, kosten voor de inzameling van KCA (Klein Chemisch Afval), kosten voor het opruimen van zwerfafval, een deel van de reinigingskosten van de openbare ruimte, ambtelijke kosten en communicatie. Naast dit alles zijn 6 ledigingen van de grijze container inbegrepen. Uw groene en papiercontainer kunt u op elke ophaaldag aanbieden, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden. Als u uw grijze container vaker dan 6 keer per jaar aanbiedt, betaalt u 5 euro per keer bij voor een kleine container en 8,60 euro per keer voor een grote container. Afval scheiden en daarmee het restafval minderen, loont dus niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee. 

Omruilen container mogelijk

In december heeft de gemeente een gratis omruilactie georganiseerd, waarbij het mogelijk was een grote grijze container om te ruilen voor een kleinere en om een kleine groene of papiercontainer om te ruilen voor een grotere. Dit om het scheiden van afval te vergemakkelijken en kosten te besparen. Deze actie is inmiddels voorbij, maar dat betekent niet dat u uw containers niet meer om kunt ruilen. U kunt dit online, via de website van de gemeente, regelen. Bij een verhuizing of een nieuwe woning, kunt u binnen twee maanden kosteloos ruilen. Voor alle andere containerwisselingen betaalt u 30 euro.

Zelf aantal ledigingen bijhouden

Om te weten wat u straks moet betalen, kunt u het beste zelf het aantal (extra) ledigingen van uw grijze container bijhouden. De gemeente houdt het aantal ledigingen bij door middel van een chip in de container. Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een aanslag waarop staat hoe vaak u uw container hebt aangeboden en wat u ervoor moet betalen. Mocht hierin iets niet kloppen, kunt u bezwaar maken tegen de aanslag. 

Meer informatie?

Op de site van de gemeente, www.helmond.nl, onder het kopje afval en milieu, vindt u meer informatie over de afvalinzameling in onze stad. 

Foto: Getekend door Ray Nicholson.


Dit nieuwsbericht is 1400 keer bekeken

X
X