Het landbouwproject ‘From Aid to Trade’ van de Stichting Kupanda2Grow is januari 2022 gestart in Lemek-Kenia

Het landbouwproject ‘From Aid to Trade’ de Stichting Kupanda2Grow gestart
Gepubliceerd op: 4 maart 2022 9:44

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND | KENIA In het najaar van 2021 hebben we de beginsituatie voor ons landbouwproject in kaart gebracht door middel van enquêtes en interviews onder de lokale bevolking. Hierdoor hebben we vertrouwelijke informatie gekregen met betrekking tot inkomen/armoede, landbouwopbrengsten, scholing, watervoorziening, infrastructuur etc.

Door: Henk Kusters, secretaris
Kupanda2Grow-Foundation

Daarbij hebben we duidelijke signalen ontvangen dat de weerbaarheid en eigen initiatief belangrijke aandachtspunten zijn om ons landbouwproject succesvol te laten verlopen. Onze projectleider Michael Maunda heeft daarom in 7 afzonderlijke dorpen trainingen gegeven onder de lokale bevolking. Uitgangspunten waren:

WeerbaarheidsvergrotingStarten vanuit de behoefte, mogelijkheden en inzichten van de boer(inn)en


In januari 2022 hebben de eerste trainingen plaatsgevonden bij elk van de zeven ‘kerkdorp-groepen’ in de diverse gehuchten. De boeren en boerinnen hebben tijdens de training voorstellen gedaan voor passende activiteiten om de landbouw capaciteit te verbeteren. Bovendien werden hun vertegenwoordigers gekozen die het bestuur van de Boerenbond-Lemek vormen.

Het landbouwproject ‘From Aid to Trade’ de Stichting Kupanda2Grow gestartOok de ouderen zijn betrokken bij de toekomst voor volgende generaties | F Kupanda2Grow

Dit bestuur overlegt, gesteund door onze projectleider ter plaatse, met ons K2G-bestuur over de planning en uitvoering van het landbouwproject. Daardoor wordt en is het hun eigen project. Via deze trainingen hebben we een prima basis kunnen leggen voor de volgende projectactiviteiten die zich zullen toespitsen op training en voorlichting. Daarmee brengen we hun vakmanschap op een hoger plan en krijgen ze betere opbrengsten/inkomen, maar kunnen ze ook nauwkeuriger met ons bepalen hoe de volgende stappen in dit 10-jarenproject eruit dienen te zien.

Bij dit artikel ziet u een aantal beelden, gemaakt tijdens de uitvoering van de trainingen. Opvallend is het grote aantal deelnemende vrouwen. Sowieso zijn veel vrouwen betrokken bij het boerenwerk, maar de omstandigheden maakten dat veel mannen noodgedwongen met hun vee ver van huis waren. Er was sprake van een enorme droogte (klimaatverandering!) waardoor de mannen weer als nomaden met hun kuddes op zoek moesten naar de laatste sprietjes groen. Desalniettemin stierven vele koeien. Vele boeren verloren al hun vee. Een ramp dus. We proberen op dit moment hun hoogste nood te lenigen.

We zijn heel tevreden over dit eerste resultaat. Natuurlijk blijft het bij alle armoede moeilijk de focus te houden op het lange termijn-doel van groei in zelfredzaamheid. Maar ook op korte termijn is er momenteel behoefte aan ondersteuning. Want ook het coronavirus heeft Kenia bereikt. Hierdoor is er in de ziekenhuizen behoefte aan laboratoriumbenodigdheden en schoon water. De combinatie van de hierboven beschreven problemen heeft er toe geleid dat we ons momenteel richten op eventuele rampscenario’s. Zodra het mogelijk is gaan 2 leden van het bestuur op werkbezoek om de feitelijke problemen te inventariseren. Uiteraard gaan we u daar nader over informeren in een vervolgartikel.


Dit nieuwsbericht is 241 keer bekeken