Herdenking 150e sterfdag Freule Constance, eigenaresse Landgoed Croy 

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 14:33

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

STIPHOUT Op zondag 19 maart is het 150 jaar geleden dat Freule Constance van der Brugghen van Croy op haar kasteel overleed. Ter ere van haar wordt op 19 maart een mis opgedragen in de Sint Trudokerk te Stiphout. Aanvang 11.15 uur.

De herdenking zal worden opgeluisterd door het Sint Antoniusgilde waar Freule Constance een sterke band mee had. Na de mis brengt het gilde een vendelgroet bij het graf van de freule. Het bestuur van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde en het Sint Antoniusgilde zullen aansluitend op het graf van de freule een bloemstuk leggen.  

De freule liet in haar testament vastleggen dat het landgoed Croy, met het kasteel en enkele pachtboerderijen, nagelaten zou worden aan de Stichting Geloof, Hoop en Liefde met de bepaling dat het kasteel ingericht zou worden als verzorgingshuis voor behoeftige bejaarden uit Stiphout en Aarle-Rixtel. Dit kon gefinancierd worden uit de opbrengsten van pacht en huur van het landgoed. Aldus geschiedde in 1873.

 

In 1963 werd de huidige stichting Geloof, Hoop en Liefde (GHL) opgericht die conform het testament van de freule het beheer voerde over het kasteel en de bijbehorende bezittingen.  

Maatschappelijke veranderingen en strengere wooneisen betekenden het sluiten van het verzorgingshuis in 1976. Om Kasteel Croy als cultuurhistorisch erfgoed te kunnen onderhouden, kreeg het de functie van bedrijfsverzamelgebouw. 

De opdracht te zorgen voor behoud en beheer van kasteel en landgoed en zorg voor de behoeftige samenleving blijft de intentie van Stichting GHL. De gebouwen worden in samenspraak met Monumentenwacht en lokale overheden onderhouden. Er wordt ruimte gegeven aan de flora en fauna op het landgoed. Regelmatig vinden wandelingen onder leiding van een IVN-gids door dit mooie, historische gebied plaats. Daarnaast stelt Stichting GHL gelden ter beschikking aan goede doelen in Stiphout en Aarle-Rixtel. Hiervoor werkt ze onder andere samen met het Freule Constance Fonds. 

Freule Constance heeft in het verleden veel voor Aarle-Rixtel en Stiphout betekend en indirect nog steeds. Hier past een eervolle nagedachtenis bij.       

Belangstellenden zijn welkom de herdenking in de Sint Trudokerk te Stiphout op 19 maart bij te wonen en aansluitend gezamenlijk koffie te drinken. 


Dit nieuwsbericht is 95 keer bekeken