Helmondse Sporthelden moeten nog wennen aan nieuwe status

Helmondse Sporthelden moeten nog wennen aan nieuwe status
Gepubliceerd op: 14 oktober 2021 11:29

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

“Iemand als Pieter Gruijters is in deze stad ten onrechte vergeten”

HELMOND De status van Sportheld in de stad waar ze geboren en getogen zijn, voelt voor sommige (ex-)topsporters nog wat onwennig aan. Judith Meulendijks vindt het bijvoorbeeld nog steeds vreemd om als ex-badmintonster zo te worden betiteld. Haar bescheidenheid neemt het direct over als de schijnwerpers op haar sportieve loopbaan worden gericht. “Echt, ik vind het geweldig dat Helmondse Sporthelden de topsporters uit de stad waardeert en zelfs een beetje oppoetst. Maar het gaat mij toch vooral om de kinderen. Die moeten op de evenementen, zoals mijn clinic op zondag 21 november, gewoon genieten. Sport betekent plezier beleven, enthousiast raken en heel misschien zelfs lid worden van een vereniging. Ik hoop dat de kinderen na de clinic enthousiast naar huis gaan, dan ben ik zeer tevreden.”

Meulendijks, tegenwoordig bondscoach van Slowakije, schiet in de lach. “Heel eerlijk? De meeste kinderen, zeker buiten de badmintonwereld, kennen mij niet eens. En als ze dat wel doen, dan heeft dat waarschijnlijk te maken dat de trainer mij kent van vroeger of een van hun ouders dat uitgelegd heeft. Belangrijkste is dat er in november veel kinderen bij het Fletcher Hotel aan de Suytkade zijn en plezier aan mijn sport, badminton, beleven.” Bob de Voogd denkt al net zo nuchter over zijn kersverse status van Helmondse Sportheld. Wellicht dat de hockeyjeugd van HC Helmond hem iets beter kent. “Ik heb in het verleden nog wel iets gedaan voor de jonge leden van de club. En mijn naam is volgens mij iets nauwer verbonden aan de hockeyclub dan die van Meulendijks aan BC Phoenix. Maar het is geen wedstrijd, bekend zijn. Het gaat om de visie van het bestuur van Helmondse Sporthelden om kinderen in beweging te krijgen en te motiveren om aan sport te doen. Of te blijven doen. Met het doorstromen naar het lidmaatschap van een vereniging als grote overwaarde.”

De hockeyer van het Belgische Braxgata uit Brasschaat, onder de rook van Antwerpen, zegt in de afgelopen maanden geschrokken te zijn van het gegeven dat sport voor één op de negen kinderen in Helmond een vorm van luxe is. “Natuurlijk weet je wat er in je stad speelt, maar armoede is toch vooral een verborgen probleem. Daar lopen mensen niet mee te koop. Maar als je hoort dat een lidmaatschap van een sportvereniging voor gezinnen een vorm van luxe is geworden, dan heb je niet het idee dat we het over kinderen in Nederland hebben. Ik ben me sinds de eerste gesprekken met Helmondse Sporthelden daarvan meer bewust geworden. Sport was bij ons thuis nooit een probleem. Eerder een vanzelfsprekendheid. Daarom ondersteun ik van harte de visie van de stichting om kinderen in Helmond, samen met de stichting Leergeld, over de drempel van een club te helpen. Zonder direct het stigma opgeplakt te krijgen dat voor hem of haar de contributie is voldaan. Dat is niet belangrijk, wel dat het kind er gewoon bij kan horen.”

Geen verjaardag
De Voogd vervolgt: “Ik hoorde dat in ons land 50 duizend kinderen niet eens hun verjaardag kunnen vieren. Thuis is er domweg het geld niet voor. Je verjaardag, een feest waar een kind naar uitkijkt en naartoe leeft. De spanning van de cadeautjes en het trakteren op school. Het klinkt allemaal zo logisch, maar dus niet voor 50 duizend kinderen. Ik ben zelf nog niet zo lang vader, maar ik zou mij geen raad weten als we de verjaardag van ons kind niet zouden kunnen vieren. Je gaat door dit soort zaken toch anders naar de wereld kijken. Nota bene de wereld om de hoek. Niet ver weg in een land waar je dit verwacht.” De voormalige speler van Oranje, dat in Londen in 2012 Olympisch zilver won, vindt het daarom ook belangrijk dat zogenaamde kansarme kinderen in Helmond een onderdeel vormen van het evenement met zijn naam. “Ik ben trots op elk jongens- of meisjes E-team dat door zijn of haar vereniging wordt aangemeld. Hoe meer, hoe leuker. Maar het lijkt me prachtig als er ook schoolteams gaan meedoen na de clinics van Jibb+. Misschien nog niet dit jaar, maar dan toch zeker in 2022.”

Via de Leontien van Moorsel Classic (4) en Gebroeders Van de Kerkhof Cup (5) vonden al negen kinderen uit Helmond de weg naar het lidmaatschap van RTC Buitenlust en SV De Braak. Al of niet geholpen door een financiële bijdrage voor de contributie van de stichting Leergeld. Met name Helmondse Sporthelden bestuurslid Mohammed Chahim hamert op deze doelstelling van de stichting. “We moeten niet alleen de kinderen in Helmond enthousiast maken voor de clinics en de evenementen. Maar zeker ook de basisscholen. Als men daar in beweging komt, komen de ouders vanzelf. We hebben inmiddels een beetje ervaring opgedaan hoe goed dat kan werken. Clinics onder schooltijd door Jibb+ zijn een geweldige toegevoegde waarde. Alles wordt voor de basisscholen geregeld. Indien nodig tot en met het vervoer naar het sportcomplex. Dat clinic-traject moet uiteindelijk leiden tot deelname van schoolteams of individuele kinderen aan de evenementen.

Helmondse Sporthelden moeten nog wennen aan nieuwe status

Op deze manier maken kinderen van vier tot twaalf jaar vrijblijvend, maar inspirerend, kennis met een nieuwe sport. Daar willen we als Helmondse Sporthelden graag stappen in blijven maken. Negen nieuwe jeugdleden na de eerste twee evenementen is een bewijs dat wij samen met Jibb+ goed bezig zijn om de Helmondse jeugd in beweging te krijgen”. aldus de Europarlementariër voor de PvdA in Brussel.

Verschil maken
Chahim zegt met een groot hart voor de doelstelling in de drukke agenda altijd tijd te willen vrij maken voor Helmondse Sporthelden. “Ik wil niets op papier doen, maar daadwerkelijk het verschil maken. Investeren in volgende generaties.” Om die reden vraagt ook Saskia Hegeman aandacht voor de Pieter Gruijters Classic die voor 30 oktober op de kalender staat. “Er is in deze stad veel aandacht geweest voor de prestatie voor paratennisser Niels Vink. En volkomen terecht, want hij heeft het in Tokyo echt fantastisch gedaan. Maar laten we vooral lering trekken uit het verhaal van Pieter Gruijters.

De Olympisch kampioen van Londen 2012 is in Helmond ook geëerd, maar vervolgens is zijn geweldige prestatie in Helmond niet verder benut om kinderen met een beperking aan het sporten te krijgen. We hebben als bestuur daarom ook bewust gekozen voor een Sportheld die juist die kinderen kan inspireren. Ik heb zelf een broer met een beperking en weet hoe waardevol kleine extra’s voor deze doelgroep kan zijn. Alleen al het feit dat ze op 30 oktober mee kunnen doen met bij atletiekclub HAC is een geweldig gegeven. De Pieter Gruijters Classic is daardoor een bijzonder voorbeeld van een inclusief evenement in Helmond. Geweldig.”

Saskia Hegeman draagt haar enthousiasme ook uit. ”Kinderen met of zonder lidmaatschap van een vereniging. Wat is er nu mooier, dat er onderdelen zo worden georganiseerd dat die voor alle kinderen, ook en juist die met een beperking, kunnen worden gedaan. Ik word zo blij van dit gegeven. En tegelijkertijd vind ik het belangrijk om te laten merken dat iemand als Pieter Gruijters veel voor Helmond betekent. Mits je hem niet vergeet. Hij is voor kinderen met een beperking, net als Niels Vink, een groot voorbeeld. Dat je in een rolstoel of met een handicap iets kunt bereiken en niet aan de zijlijn hoeft toe te kijken. Ik snap wat Judith Meulendijks zegt en wat Bob de Voogd toelicht. Maar zij zijn voor de kinderen uit Helmond en ver daarbuiten wel voorbeelden. Helden die ze inspireren om het beste uit zichzelf te halen en plezier te beleven aan sport.

En met een knipoog naar Pieter Gruijters kan dat zelfs wanneer je iets niet helemaal meer kunt. Helmondse Sporthelden wil er voor alle kinderen zijn. Dat moet nog even bij het bedrijfsleven indalen. Maar met hun steun gaan we dit jaar nog vier fantastische evenementen organiseren. Ik kan niet wachten om net als bij de Leontien van Moorsel Classic en Gebroeders Van de Kerkhof Cup weer lachende gezichten van blije kinderen te zien. De volgende generatie van deze stad. Laten we daar zuinig op zijn en alles aan doen dat die sport kunnen beleven, zoals wij dat vroeger ook hebben gedaan.”

Saskia Hegeman besluit met een oproep vanuit haar hart. “Dus hup, alle ouders, docenten en trainers, al die kinderen blijven enthousiasmeren en stimuleren en voor deelname aan de clinics van Jibb+ op school via www.helmondsesporthelden.nl aanmelden voor de gratis sportfeestjes die dit jaar nog gaan komen.”

Agenda
23 oktober: Bob de Voogd
Trophy | HC Helmond
30 oktober: Pieter Gruijters
Classic | HAC Helmond
21 november: Judith
Meulendijks Open | Sporthal
Fletcher Hotel Suytkade
12 december: Nieky Holzken
Belt | Sportschool Team Holzken


Dit nieuwsbericht is 73 keer bekeken

X
X