Helmond vindt stemmen belangrijk

stemmen tiphelmond verkiezingen
Gepubliceerd op: 11 maart 2021 9:17
Gewijzigd op: 11 maart 2021 9:27

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Wel twijfel over naar welke partij stem gaat

HELMOND Volgende week vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Voor een optimale werking van onze democratie is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stemrecht gebruiken. Op basis van alle stemmen wordt immers de Tweede Kamer gevormd en de grootste partij neemt vervolgens in eerste instantie het initiatief tot de vorming van het (nieuwe) kabinet.

In aanloop naar de aankomende verkiezingen heeft Weekkrant De Loop opdracht gegeven aan Toponderzoek om te peilen hoe de Helmonders denken over het stemmen. Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst dat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Voor Helmondse onderzoeken en peilingen is er een burgerpanel (TipHelmond met op dit moment meer dan 700 leden) opgericht met mensen die graag hun mening delen over uiteenlopende Helmondse onderwerpen. Zij krijgen de vragenlijsten in hun mailbox en kunnen deze anoniem beantwoorden. Daarnaast wordt er via andere kanalen een zogeheten open link gedeeld waar Helmonders die niet lid zijn van het burgerpanel, alsnog hun mening kunnen delen. In de afgelopen twee weken zijn alle antwoorden verzameld van het onderzoek naar de aankomende verkiezingen. In dit artikel delen we graag de resultaten met u.

Het belang van stemmen
In hoeverre vindt u het (on)belangrijk om uw stem uit te brengen?

96% Van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk om zijn of haar stem uit te brengen. Zie figuur 1 (pag. 3). Als toelichting wordt gegeven dat als men niet stemt, men ook geen recht van klagen heeft op het moment dat de Tweede Kamer beslissingen neemt waar men het niet mee eens is. Het is één van de weinige manieren waarop je als burger kunt laten zien welke partij jouw standpunten het beste verdedigt, geen stem is een verloren stem. Daarnaast heeft de politiek een grote invloed op ons (dagelijks) leven. De democratie moet in ere gehouden worden.

Welke partij
Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Tweede Kamerverzkiezingen?

41% van de respondenten gaat op dezelfde partij stemmen als de vorige keer. 23% kiest juist op een andere partij dan de vorige keer. 29% heeft nog geen idee. Zie figuur 2.
Als toelichting om op dezelfde partij als de vorige keer te stemmen, zegt men veelal dat ze zijn of haar partij trouw blijven en dat die betreffende partij het niet verkeerd heeft gedaan de afgelopen periode. De reden om juist op een andere partij te stemmen, is vaak de ontevredenheid over het huidige (corona)beleid. Men is het vertrouwen in de politiek verloren en wil een andere aanpak, daarom valt de keuze op een andere partij dan de vorige keer. De reden dat men nog geen idee heeft, is vaak dat men twijfelt tussen meerdere partijen. Men wil eerst de verkiezingsprogramma’s nog goed bekijken en eventueel een stemwijzer invullen. Een klein aantal respondenten geeft aan dat hij of zij nog niet zeker is of hij of zij wel gaat stemmen. De reden hiervoor is ofwel omdat men echt geen idee heeft op welke partij ze zouden moeten stemmen of omdat ze geen vertrouwen hebben in de politici. Daarnaast geven verschillende personen aan dat ze zich niet helemaal veilig voelen vanwege corona.

stemmen tiphelmond verkiezingen Tevredenheid vorige verkiezingen

Kijkende naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen: vindt u dat de partij waarop u heeft gestemd uw stem goed heeft gebruikt? 34% Van de respondenten geeft aan dat zij vinden dat hun stem goed gebruikt is. 41% Vindt dat dit deels goed gebeurd is. 19% vind juist dat het niet goed gebeurd is, 5% weet het niet en 1% heeft vorige keer niet gestemd. Zie figuur 3.

Degenen die vinden dat hun stem deels goed gebruikt is, zijn realistisch en geven aan dat er altijd wel iets is waar je het niet mee eens bent. Degenen die vinden dat hun stem niet goed gebruikt is, klagen veelal over dat er niets terecht is gekomen van hetgeen waar ze op gestemd hebben en dat Nederland weer verder achteruit is gegaan.

stemmen tiphelmond verkiezingen Prioriteit bij stemkeuze

Bij de vraag wat het meest van belang is bij de stemkeuze, kwam vooral naar voren dat de standpunten voor bepaalde onderwerpen, de inzet van de afgelopen jaren en de aanpak van het coronavirus tot nu toe, het belangrijkst gevonden worden. Bij de vraag welke onderwerpen het belangrijkst gevonden worden bij de stemkeuze, komt vooral de economie, de aanpak van het coronavirus, klimaat en duurzaamheid, de zorg, pensioenen en werkgelegenheid en inkomen naar voren.

Informatievoorziening

Op de vraag waar men de informatie vandaan haalt om tot een juiste keuze te komen, werden diverse informatiebronnen aangehaald. De meeste informatie werd echter vergaard via televisie en radio, gevolgd door zelf zoeken op internet en kranten en tijdschriften. Zie figuur 3.

stemmen tiphelmond verkiezingen Aanmelden voor TipHelmond?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons burgerpanel willen versterken. Vind je het leuk om je mening te geven over uiteenlopende onderwerpen? Ben je betrokken bij de stad en deel je graag tips, ideeën of goede raad? Dan is TipHelmond echt iets voor jou! Je krijgt om de zoveel tijd een vragenlijst toegestuurd, die je anoniem kunt invullen. Invullen is niet verplicht, je kunt bij elk onderzoek zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Een vragenlijst invullen kost je slechts enkele minuten van je tijd.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.tiphelmond.nl
Hier vind je ook de onderzoeksresultaten van eerdere peilingen.


Dit nieuwsbericht is 436 keer bekeken

X
X