Helmond versterkt natuurwaarden in de stad

Gepubliceerd op: 20 januari 2018 15:00
Gewijzigd op: 1 februari 2018 9:51

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Helmond: De gemeente Helmond heeft in samenwerking met vier andere Brabantse steden een natuurversterkingsprogramma opgesteld dat komende tijd in uitvoering wordt genomen: Natuurbod B5.

Dit plan, dat ook de goedkeuring van het provinciebestuur heeft en waarmee in totaal 40 miljoen Euro gemoeid is, moet ertoe bijdragen dat binnen de stedelijke gebieden de natuur een sterke impuls krijgt.
Natuur binnen het stedelijk gebied heeft het overal moeilijk.
De afgelopen tientallen jaren is in de Brabantse steden enorm gebouwd en de volumes asfalt, steen en beton zijn overal enorm toegenomen.
Extreme temperatuurstijgingen in de zomer, slechte omstandigheden voor insecten, vogels en mensen zijn het ongewenste gevolg gebleken.
Hier willen de Brabantse steden Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond iets tegen gaan doen: meer 'blauw en groen' in de stad komende jaren.
Natuurversterking is een belangrijk thema bij alle plannen rond stads(her-)ontwikkeling.
Als eerste aanzet gaat Helmond een helpende hand bieden aan stadsvogels als gierzwaluwen, huiszwaluwen en mussen. Ook aan vleermuizen wordt extra aandacht besteed.
Deze diersoorten zijn afgelopen jaren fors in aantal afgenomen, mede veroorzaakt door de afname van insecten in het stedelijk gebied. Alle vijf de steden hebben hierbij de hulp ingeroepen van landelijke instanties, zoals Vogelbescherming NL en de Zoogdiervereniging. Er komen gesprekken op gang met architecten, aannemers en projectontwikkelaars om natuurvriendelijker te bouwen. Ook wil men via natuurwaarnemingen beter kunnen volgen hoe de stand van vogels en vleermuizen in de stad zich komende jaren gaat ontwikkelen.
Er wordt namelijk op ruime schaal extra broedgelegenheid aangebracht in diverse wijken bij kantoorpanden, kerken en andere gebouwen.
Op dinsdag 23 januari zijn vertegenwoordigers van Vogelbescherming NL en de Zoogdiervereniging in Helmond voor een presentatie met toelichting van de plannen rond stadsvogels en vleermuizen. Deze avond is speciaal bedoeld voor vrijwilligers, die zich betrokken voelen bij deze natuurthema’s en die wellicht ook bereid zijn komende tijd te helpen bij het monitoren van de ontwikkelingen. De avond begint al om 19 uur en wordt gehouden in het IVN-trefpunt

De Koekoek in speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85.
Aanmelden via een mail naar ivnhelmond@gmail.com is dringend gewenst,
omdat men veel belangstelling verwacht.

Dit nieuwsbericht is 556 keer bekeken