Helmond verkiest gezondheid en economie boven privacy

Gepubliceerd op: 24 april 2020 13:23

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Helmond: Om het coronavirus in te dammen, overweegt de Nederlandse overheid over te gaan tot twee apps. De eerste app moet het mogelijk maken om mensen te waarschuwen als zij in contact zijn geweest met iemand die met het coronavirus besmet is. Bij de tweede app kunnen gebruikers symptomen van het coronavirus doorgeven. Vervolgens kan de gebruiker met coronaklachten in contact komen met de hulpverlening. Voor Weekkrant de Loop een goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een onderzoek naar de mening van de Helmonders (700 panelleden).

Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het burgerpanel Tip Helmond kreeg vier vraagstellingen voorgelegd over dit onderwerp. In dit artikel delen we graag de resultaten met u.

Corona-app

Een tijdelijke app kan waardevol zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen rondom de apps: hoe zit het met de privacy en wat zijn de verdere voor en nadelen?

Voor- en nadelen van de app

Op de eerste vraag: “Wat vindt u van het idee om over te gaan tot apps om het coronavirus in te dammen?" antwoordt een meerderheid van in totaal 54% van de respondenten dat zij dit (zeer) goed vinden. Als voornaamste reden hiervoor geven zij aan: “We moeten er alles aan doen om het virus in te dammen.”

20% van de respondenten vindt het idee voor de app (zeer) slecht. “Ik heb geen mobiele telefoon, wat moet ik dan doen?” en “Ik twijfel aan de nauwkeurigheid van dit soort apps. Zonder testen heeft de app geen zin.” 19% is neutraal en vindt dat alles nog té onduidelijk is. De overige 7% weet het niet.

Als toelichting op de eerste vraag, werd er gevraagd waarom het een (zeer) goed idee is om over te gaan tot apps om het coronavirus in te dammen? Een veelgenoemd antwoord hierop is: “alle middelen moeten ingezet worden om het virus tegen te gaan.” Ook ‘onze gezondheid staat voorop’, ‘om besmettingen beter in kaart te brengen’ en ‘ik voel me dan veiliger’ worden genoemd als voordeel van de app.

Er zijn ook minder goede kanten aan de app. Op de vraag waarom het een (zeer) slecht idee is over te gaan tot apps om het coronavirus in te dammen, antwoordt het grootste aantal van de respondenten dat zij vrezen voor hun privacy. “Ik wil niet gevolgd worden” en “Hoe weten we of het werkt?” wordt gegeven als toelichting.

Moeten deze apps (tijdelijk) in Nederland ingevoerd worden om het coronavirus in te dammen?

48% vindt dat beide apps moeten worden ingevoerd. “Je kunt maar beter goed voorbereid zijn.”

13% is voor de invoering van de eerste app: mensen waarschuwen als zij in contact zijn geweest met iemand die met het coronavirus besmet en 6% is vóór de invoering van de tweede app: symptomen van het coronavirus doorgeven. 11% weet het niet.

23% wil helemaal geen apps. “Zolang er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn en niet iedereen getest wordt, heeft een app geen waarde.”

Vrijwillige medewerking

Een meerderheid van 55% zou meewerken aan de corona-app. Dit antwoorden zij op de vraag ‘zou u zelf deze apps vrijwillig downloaden en gebruiken? “Mits de privacy gewaarborgd is”, antwoordt één van de respondenten. 24% zou niet het niet doen. Als reden wordt genoemd dat er mogelijk met vingers gewezen wordt naar mensen die het virus hebben. 1%  gebruikt dergelijke apps al. 11%  weet het niet en 9% geeft aan geen smartphone te hebben. “Ik ben 82 en gebruik geen sociale media”, geeft iemand aan.

Verplicht gebruik

“Vindt u dat de overheid de apps (tijdelijk) verplicht moet stellen of moet het op basis van vrijwilligheid?” 54% vindt dat dit op vrijwillige basis moet zijn. “Verplicht stellen zou wel eens ongrondwettelijk kunnen zijn. Je zou dan om te beginnen verplicht moeten stellen om een smartphone te bezitten.” Een aantal respondenten geeft aan dat het bezitten van een smartphone dan een verplichting zou moeten worden en dat dit niet zomaar kan.

Belangen

62% vindt dat de gezondheid en economie van de burgers belangrijker is dan de privacy. Hoe eerder het onder controle is, hoe eerder we onze vrijheid terug hebben, luidt een van de antwoorden. 21% verkiest privacy boven de gezondheid. Dit vanwege de onbeantwoorde vragen rondom de apps. “Gezondheid en economie zijn zeker belangrijk, maar er zijn nu nog zoveel onbeantwoorde vragen rondom de apps dat ik voor privacy kies”, aldus een respondent. Voor 10% wegen andere belangen zwaarder. Zoals het nut en de noodzaak. “Het is onduidelijk wat ik zelf met de informatie kan die de apps opleveren. Zo lang dat niet duidelijk is, vind ik ze niet nuttig.” 6% weet het niet.

Eigen privacy opgeven

Zou u uw eigen privacy opgeven als deze apps helpen het coronavirus te bestrijden? Ja, antwoordt 46% van de respondenten. 19% antwoordt misschien. Dit hangt af van hoe de app wordt ingezet. 19% zou hun eigen privacy niet opgeven voor de app. “Deze app heeft geen toegevoegde waarde” en “dit is geen bestrijding van het virus, maar voorkomen dat het virus kan worden verspreid.”

Anderhalve meter maatschappij

Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt, dienen we allemaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Wat vinden de respondenten van zo'n app om deze afstand te bewaken? In totaal is 52 % positief. Zij vinden dat de app hier (zeer) goed op in kan spelen. “Ik denk dat dit een goed idee is omdat je zo telkens erop gewezen wordt.”

21% vindt het een (zeer) slecht idee. “Dit soort apps zijn in een winkel, supermarkt, thuis en smalle doorgangen nauwelijks toepasbaar” en “Als er iemand in een winkel te dicht bij me staat, dan moet ik direct reageren omdat er een trilling in mijn tas gaat...”

21% blijft neutraal. Er wordt van uitgegaan dat iedereen weet wat 1,5 meter is. 5% weet het niet.

Tip Helmond

Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de samenleving. Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Helmond vergroten. Via het panel TipHelmond kunnen alle inwoners in de gemeente Helmond hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.

Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers, belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Op www.tiphelmond.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit.


Dit nieuwsbericht is 609 keer bekeken

X
X