“HELLEMOND GIFT”

Gepubliceerd op: 5 januari 2018 12:30
Gewijzigd op: 4 januari 2018 10:57

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina
Wat het burgerpanel van TipDeLoop hiervan vindt.
Door Trudy Veenhuys

Begin december vroegen we ons burgerpanel, de mensen die zich hebben aangemeld bij TipDeLoop, naar hun mening over de onderwerpen “De Hellemond Gift” en “Helmond Winterstad”. Vorige week heeft u de resultaten over “Helmond Winterstad” kunnen lezen. Vandaag krijgt u de resultaten over de Hellemond Gift.

Bekendheid en gebruik.
De eerste vraag aan ons panel luidde: Heeft u wel eens gehoord van de Hellemond Gift?
Van de 700 deelnemers in het burgerpanel, vonden 191 personen dit onderwerp interessant genoeg om mee te doen. 62% heeft wel eens gehoord van de Hellemond Gift 38% niet. Van de deelnemende panelleden heeft 75% deze waardebon nog nooit ontvangen of gegeven. Eén persoon kreeg hem van zijn werkgever bij een 12,5 jarig dienstverband; een ander panellid is hoort bij de bedrijven/winkels die de cadeaubon accepteren.

Het idee achter de “Hellemond Gift”
De Hellemond Gift is het (relatie)geschenk van de Helmonder aan de Helmonder.
De waardebon is op de markt gebracht met het idee de bestedingen in Helmond te stimuleren en zo een leefbare stad met een goed winkelaanbod te houden.
Op de vraag “Wat vindt u van het idee van de Hellemond Gift?” waren meer antwoorden mogelijk.
Van de deelnemers vindt 59% de Hellemond Gift een mooie manier om aankopen bij Helmondse winkels te stimuleren; 31% kruist aan dat het goed zou zijn als nog meer winkels deze waardebon accepteren. Zo’n 17% vindt de Hellemond Gift nergens voor nodig, omdat ze (bijna) alle inkopen toch wel in Helmond doen. 5% heeft een andere mening en 11% weet het niet.
Degenen die “anders” hebben ingevuld lichten dit toe: Sommigen vinden dat het alleen zinvol is als alle winkeliers meedoen. Het zijn er nu te weinig (opmerking redactie: in de tekst van de vraag stond 40, maar dat moet zijn 140) en er zijn al zoveel kaarten. Anderen vinden het een goed initiatief, maar is er zelf nog niet mee begonnen. Weer anderen vinden de Hellemond Gift nog te onbekend, ook bij winkeliers of ze vinden dat er meer “gewone” winkeliers mee zouden moeten doen. Enkelen vinden het een goed initiatief, maar het zit (nog) niet in het eigen systeem, dus ze staan er nog niet bij stil dat dit een mogelijkheid voor een cadeaubon is.

Bekendheid vergroten.
De Stichting Hellemond Gift wil de bekendheid van deze cadeaubon verder vergroten. Aan ons burgerpanel vroegen we daarom of ze nog tips hebben voor de Stichting.
49% Van de deelnemers weet het niet. Een enkeling geeft daarvoor als toelichting: er zijn al zoveel bonnen. Het is een rompslomp om alles te bewaren en dan verplicht naar een bepaalde winkel te moeten. 17% heeft er geen behoefte aan op een tip te geven, maar 34% wil graag meedenken en geeft een aantal tips. Samengevat variëren de tips nogal:
Meer adverteren, ook in wijkbladen en zowel rondom speciale feestdagen als in de (etalages van) deelnemende winkels en bedrijven; de deelnemende winkeliers en bedrijven zouden deze cadeaubon ook zelf meer kunnen uitdragen. Sommige deelnemers doen concrete suggesties als: “Filmpje cadeau doen? Geef Hellemond Gift”; “Etentje in Helmond cadeau doen? Geef Hellemond Gift” of “Unne Hellemonder geft de Hellemond Gift”.
Stimuleer bedrijven om de Hellemond Gift bijvoorbeeld in de kerstpakketten te stoppen.
Vervang de concrete uitbetaling bij het jaarlijkse mantelzorgcompliment door de Hellemond Gift.
Laat de Hellemond Gift vaker terugkomen in aparte artikelen, ook in de wijkbladen.
Maak duidelijker bij welke winkels en bedrijven deze waardebon verzilverd kan worden, dat is nu nog alleen op internetwebsite van de Stichting. Zolang de Hellemond Gift nog geen grote bekendheid heeft, is het misschien handig dat de stichting, winkeliers en bedrijven via banners, folders, etalageposters of stickers, hun eigen facebook en andere sociale media e.d. de bekendheid vergroten.

Conclusies
Weliswaar hebben veel mensen al wel gehoord van de Hellemond Gift, maar heel veel mensen ook nog niet. Het overgrote deel van onze panelleden heeft zelf nog nooit een Hellemond Gift gegeven of gekregen. De bekendheid zal dus fors vergroot kunnen worden. De Stichting Hellemond Gift, de deelnemende winkeliers en bedrijven kunnen al aan de slag met de tips die de leden van het burgerpanel hebben aangereikt.

U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel!
Een keer of tien per jaar stellen we aan ons Burgerpanel TipDeLoop via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl. Wij nodigen vooral ook jongeren uit om deel te nemen.


Dit nieuwsbericht is 1045 keer bekeken