Harrie Knapen vocht voor onze vrijheid

Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Gepubliceerd op: 5 maart 2021 16:15
Gewijzigd op: 5 maart 2021 14:26

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout is altijd op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe informatie over de strijders die gevochten hebben voor onze vrijheid. Personen die weinigen nog persoonlijk kennen, maar die zoveel hebben betekend dat de stichting wil voorkomen dat zij in de vergetelheid raken. 

Harrie Raaijmakers, secretaris bij Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout, is één van de kartrekkers als het gaat om het opsporen van nieuwe informatie en het graven en zoeken om tot een volledige verhaal te komen. Als hij iets of iemand tegenkomt waar hij het fijne (nog) niet van weet, gaat hij op zoek naar het verhaal erachter. Dit keer kreeg de stichting uit handen van Henk Knapen gegevens aangereikt van Harrie Knapen.

Harrie Knapen werd op 14 juli 1911 geboren in Deurne en vond de liefde bij de Mierlo-Houtse Cato van Diepen. Zij trouwden op 31 juli 1937 in Mierlo-Hout en bleven tot het eind een kinderloos echtpaar. Dat laatste zorgt ervoor dat er weinig nabestaanden zijn, die nog iets over de heer Knapen kunnen vertellen. Hij werd als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij het wapen der infanterie. Harrie Raaijmakers heeft meer info kunnen achterhalen over dat hij heeft gevochten langs de Maaslinie.

Harrie Knapen ontvangt Bronzen Kruis van Prins Bernhard. F | Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout.

In de omgeving van Heumen, bij het Maas-Waalkanaal, waren bijna alle bruggen opgeblazen door het Nederlandse leger. Slechts één oversteek, de hefbrug van de sluis, was nog begaanbaar. Zo was het land beter te verdedigen, was de gedachtegang. Harrie Knapen heeft deze brug, samen met een andere soldaat en een sergeant, heroverd. De strijd vond in de vroege ochtend plaats op 10 mei 1940. Deze overwinning is bijzonder te noemen, wetende dat de meeste soldaten die bij deze brug gevochten hebben, gesneuveld zijn. In Heumen staat het ‘Monument voor Nederlandse militairen’ ter nagedachtenis aan deze 24 dappere mensen die hier het leven hebben gelaten. Harrie Raaijmakers heeft al behoorlijk wat informatie, als aanvulling op reeds eerder verkregen documentatie, over wat er precies gebeurde bij deze brug, kunnen verzamelen. Van een oud dagboek van de luitenant en een gedetailleerd kaartje van alle bruggen over het Maas-Waalkanaal, tot aan een rouwkaart en toekenning van het Bronzen Kruis aan Harrie Knapen aan toe. Al deze informatie wordt zorgvuldig verzameld, uitgeschreven en bewaard, om de verhalen levend te houden.

De moed en dapperheid van Harrie Knapen werd ook als zodanig erkend. In 1948 werd hij, uit de handen van Prins Bernhard, onderscheiden met het Bronzen Kruis. Deze koninklijke dapperheidsonderscheiding werd uitgereikt aan personen die zich destijds bijzonder moedig en kranig hebben verzet tegen de vijand. Daarnaast werd het kruis gesierd met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen, in het geval van Harrie Knapen was dat ‘Nederland mei 1940’. Daarnaast heeft hij ook nog de Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen: ‘voor zijn moedige inzet voor de verdediging voor ’t vaderland in de oorlogsjaren’, staat er in het bidprentje voor Harrie te lezen.

Harrie Knapen is op 76-jarige leeftijd na een zwaar ziekbed in 1988 in Mierlo-Hout overleden. Hij ligt begraven op het parochiekerkhof St. Lucia.


Dit nieuwsbericht is 202 keer bekeken

X
X